Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Dada Hareketinden Kavramsal Sanata

Son yıllarda sanatın doğasını sorgulayan sanatçılar, plastik sanatlara alternatif arayışlar içerisine girmişlerdir. Bu arayışların sonucu olarak, disiplinler arasındaki ayrımların ortadan kalkmaya başladığı ve yaratıcılıkta sonsuz özgür bir sürece girildiği görülmektedir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Kader Sürmeli • Eklenme Tarihi: 27.03.2014 11:46:56 • Görüntüleme: 6.056

Dada Manifestosu

Gazetecileri beklenmedik bir dünyanın kapısına getiren bir sözcüğün – DADA – büyüsü, bizim için hiçbir önem taşımıyor.

Yazar: Tristan Tzara • Eklenme Tarihi: 17.11.2007 16:07:34 • Görüntüleme: 5.717

Dadaizim

"Aynanın altındaki çeşme bir şişeye açılmaktadır. Aynaya baktığınızda ise kendinizi görürsünüz, akan siz misiniz zaman mı, çünkü sizde değişmektesiniz her saniye her zaman." İşte böyle yaşayan bir eseri üretebilecek akım Dadaizm.

Yazar: Adil Bilhan Altay • Eklenme Tarihi: 12.01.2005 23:03:56 • Görüntüleme: 10.565

Dalgınlık Üzerine Deneme

Rodin’in insanı, gündelik hayatımızın varoluşu sorgulanmadan geçirdiğimiz bütün anları, dalgınlığın gerçekte kurtuluşumuz olduğunu gösteriyor… Dürer’in melankolik figürü, buna karşılık bir ruh halini yansıtıyor. Düşüncelerinin ağırlığı değil onu dibe çeken, duygu atmosferine çökmüş kapkara bir güneş yüzünden iniyor aşağıya; bu yapıya sahip insanların kolay kolay yukarılara dönemediklerini biliyoruz.

Yazar: Enis Batur • Eklenme Tarihi: 17.02.2014 23:14:11 • Görüntüleme: 3.586

Deneylemeler : Şiir Biliminde Kuantum Sıçramalar

Pamukkale Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi`nin hazırladığı1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu`nda sunulan bildiri metni

Yazar: Şükran Kozalı • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:29:21 • Görüntüleme: 4.860

Desen Eğitiminde Edebiyatın Rolü: Kafka ve Wells Örneği

1960’lardan günümüze sanata, sanatçıya ve sanat yapıtına karşı algılar değişmiş, kavramsal sanat, performans sanatı, vücut sanatı, video sanatı gibi disiplinlerarası özellikler taşıyan sayısız sanat hareketi, sanat eğitimi sürecini de yeniden değerlendirme zorunluluğu getirmiştir. Bu anlamda çalışmada, desen eğitiminde disiplinlerarası bir yaklaşım olarak desen-edebiyat ilişkisi irdelenmektedir.

Yazar: Öğr. Gör. Dr. Mehtap Pazarlıoğlu Bingöl • Eklenme Tarihi: 06.03.2016 16:57:52 • Görüntüleme: 5.921

Dijital Sanat

Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, çağdaş bilgiyi, bakışı ve bilinci, teknolojiye ilişkin kuramlar ve kavramlarla değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Birden fazla sanatsal biçimi ya da teknik anlatımı bir arada kullanabilen dijital sanat, insanın çevresiyle, bilgiyle, teknolojiyle, estetikle olan etkileşimini sorgulamaktadır.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR • Eklenme Tarihi: 20.05.2019 14:45:20 • Görüntüleme: 4.624

Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkis

Endüstri devrimini takip eden süreçte makineleşmenin getirdiği kolaylıklar ve sosyo-kültürel değişim dönemin sanatçılarını eser üretiminde kullanılan malzeme ve verilen mesaj bağlamında önemli ölçüde etkilemiştir. Sanatçılar 19.yy sonrasını kapsayan bu süreç içinde klasik sanat malzemelerinin yanında yeni medyaları da kullanmaya başlamıştır. Günümüz sanatçıları da benzer bir şekilde içinde bulunduğumuz dönemin en önemli iletişim araçlarından biri olan teknolojiden sıkça faydalanmaktadır.

Yazar: Ahmet Dolunay - Burak Boyraz • Eklenme Tarihi: 08.06.2014 16:44:37 • Görüntüleme: 3.887

Dostoyevski ve Tarkovski

Acaba neden Dostoyevski edebiyatın en yüksek noktasında yer alıyor? Ve bir asır sonra Tarkovski başka bir alanda sinemada, en yüksek filmleri yapabiliyor?

Yazar: Ulus Baker • Eklenme Tarihi: 13.11.2007 20:23:04 • Görüntüleme: 5.262

Dön Geri Bak

Doğru; sanatçı ve halk arasında bir çatışma var. Oysa bu çatışma gâh proleterci siyasi kesimlerce, gâh burjuva sanat tüccarlarınca menfaat aracı haline getirilmeseydi inanın bana, sanatçı ve halk kardeşçe geçiniyor, tüm anlaşmazlıklarına rağmen aşıklar gibi sevişiyor olacaklardı.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 03.05.2006 19:13:55 • Görüntüleme: 6.270

Drama Sanatı

Tiyatro, bütün sanatların bireşimidir. Ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gereken beş temel alanı vardır: yapıt, oyuncular, tasarımcılar, yöntem ve seyirciler... Yüzyıllar boyu güzel sanatlar kapsamı içinde dans, müzik, şiir ve yazın, yontu, resim ve mimarlık ele alınmıştır.

Yazar: Prof. Dr. Özdemir Nutku • Eklenme Tarihi: 08.04.2014 14:55:24 • Görüntüleme: 3.693

Duvar

Bizi büyük beyaz bir odaya soktular, gözlerim kırpışmaya başladı, ışık gözlerimi rahatsız ediyordu. Sonra bir masa ve masanın arkasında dört herif gördüm, sivildiler, kâğıtlara bakıyorlardı. Öteki tutukluları dibe yığmışlardı; onların yanına kadar gidebilmemiz için bütün odayı baştan başa geçmemiz gerekiyordu.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 01:04:27 • Görüntüleme: 5.412

Duvar: Erostrate

İnsanlar; onlara yukarıdan bakmak gerek. Işığı söndürüp pencereye geçiyordum: Yukarıdan birisinin onları gözleyeceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Önden görünüşlerine dikkat ederler, bazı da arkadan görünüşlerine, ama bütün gösterileri bir yetmişlik seyirciler için hesaplanmıştır.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 00:36:57 • Görüntüleme: 3.936

Duvar: Oda

Mme Darbedat parmaklarının arasında bir lokum tutuyordu. Lokumu sakına sakına dudaklarına yaklaştırdı, lokumun bulandığı pudra şekeri tozlarının uçuşmasından korktuğu için nefesini tuttu.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 00:56:22 • Görüntüleme: 3.531

Dünyada ve Türkiye’de Toplumcu Sanat Eğilimleri-1

Gerçek şu ki;sanatına siyasi bir konuyu dahil etmekten kaçınan sanatçılar bu davranışlarını ‘sanatı siyasete alet etmeme’ ilkesi ile açıklarken büyük bir yanılgıya üstelik dayatılmış bir yanılgıya düşüyorlar.Elbette ‘alet etme’ sorunu endişeye değerdir ama ülkenin veya dünyanın politik bir sorununa el atmak, neden ille de kendini ya da sanatını kullandırtmak olarak görülür

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 28.07.2006 18:17:17 • Görüntüleme: 4.657