Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Marksist Estetik ve Sinema: Erken Tartışmalar

Bu makale yirminci yüzyılın ilk yarısında, özellikle Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin ve Theodor Adorno gibi düşünürlerin katkılarıyla biçimlenen marksist estetik tartışmalarında ortaya çıkan temel eğilimleri özetler. Bu erken dönem tartışmaların genel olarak seyirci yetkinliğiyle ilişkili olduğu iddiasında bulunur ve bu tartışmaların sinemayla ilişkisine odaklanır.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeren • Eklenme Tarihi: 04.05.2014 11:57:37 • Görüntüleme: 4.370

Materyalizm

En geniş anlamıyla materyalizm varolan her ne ise tamamiyle maddi olduğunu ya da en azından maddi olana bağlı bulunduğunu ileri sürer.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 08.02.2005 21:50:53 • Görüntüleme: 7.023

Mediha Kayra (1902-2003)

Mediha KAYRAEğitimci(Trabzon 1902- İstanbul 2003)

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 10.09.2008 11:36:00 • Görüntüleme: 3.445

Medyanın Sınavı

Tsunami bir sınavdı. Çaktınız.

Yazar: Serdar Akinan • Eklenme Tarihi: 28.08.2008 01:19:57 • Görüntüleme: 3.181

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936)

Buhara kökenli Emine Şerife Hanım annesi, Arnavutluk`tan Tahir Efendi babasıdır.

Yazar: Bu yazı, Hece Dergisi`nin Türk Şiiri Özel Sayısı`ndan kısaltılarak alınmıştır. • Eklenme Tarihi: 09.02.2005 17:03:42 • Görüntüleme: 7.549

Mehmet Aksoy (1939-)

1939 Mayıs’ında Kesap’ta doğdu. Kesap, Yayladağ’ı çevreleyen dağlar arasında bir kasaba; şimdi Suriye tarafında kaldı. Hatay’ın "ilhak"ından sonra aile baba ocağına, Yayladağ’a döndü

Yazar: Mehmet Aksoy • Eklenme Tarihi: 25.02.2005 19:03:44 • Görüntüleme: 5.957

Mekanik Üretim Süreci, Sanatta Değişim ve Aura

XIX. yüzyılın sonlarında başlayan hızlı sanayileşme ve Şehirleşme, sanat alanında da kendini göstererek bir takım değişimlere yol açmıştır. Walter Benjamin bu değişimi auranın kaybolması olarak tanımlar. Kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı ve gelenek üzerine kurulu sanatsal yapının yoksullaşması, kültürel alanda bir alt üst oluşa denk düşmektedir.

Yazar: Doç. Çağatay İnam Karahan - Yrd. Doç. Dr. Can Karahan • Eklenme Tarihi: 23.12.2015 17:04:45 • Görüntüleme: 5.916

Metafizik

Metafizik: mevcudiyeti (realiteyi), en temel hususiyetleri açısından araştıran felsefe dalıdır. Başka bir deyişle; metafizik, -canlı veya cansız, insan veya gayrıinsan- evrende varolabilen herşeyle ilgili asgari müşterekleri konu edinir.

Yazar: http://www.bencil.org/Kitapsak/s2.htm • Eklenme Tarihi: 24.02.2005 00:41:11 • Görüntüleme: 4.242

Methiyeler Düzmek Kötülüktür

Eleştiri, insani bir ilişkinin parçası olmaktan ziyade başlı başına bir sanattır. Eksikleri bulup gideren, sorunların tespitini yapıp çözümler üreten, geliştirici bir sanattır. Bizler sorun olduğunu bile kabul etmiyoruz ki, soruna çözüm üretebilelim.

Yazar: Erdal Ergüler • Eklenme Tarihi: 27.11.2010 00:07:51 • Görüntüleme: 3.448

Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273)

Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. Mevlana ve Rumi de, kendisine sonradan verilen isimlerdendir

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 22.02.2005 02:21:23 • Görüntüleme: 5.164

Mevlevi Ayini

Sema, kulun hakikate yönelip, akılla-aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hak`ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür. Bütün varlığa, bütün yaratılanlara yeni bir ruhla, sevgi için, hizmet için dönüşüdür

Yazar: Celalettin Çelebi • Eklenme Tarihi: 26.08.2006 14:49:21 • Görüntüleme: 4.445

Mısır Uygarlığı ve Sanat

Tarih bizlerin dışında geçmişin hikayelendirilmesinden başka bir şey değildir. Tarih anlamını nereden başladığı ile değil, kimler tarafından yazıldığı ile sürdürür. İktidar ilişkileri, nesnel olmayan görüşler, etnosantrizmi tarihin yazımını etkileyen önemli öğelerdir.

Yazar: Vural Yıldırım • Eklenme Tarihi: 01.06.2007 12:20:05 • Görüntüleme: 7.375

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)

Michalengelo, 1475 yılında İtalya’nın Floransa Kenti`nde doğdu. O da gençliğinde, diğer birçok usta sanatçı gibi, ünlü bir ressamın yanında çıraklık yaptı...

Yazar: Kim Kimdir • Eklenme Tarihi: 07.02.2005 01:24:07 • Görüntüleme: 4.389

Mimar Sinan (1489-1588)

Sinan, mimarîde Osmanlılara özgü biçimi olgunluğa ulaştırdı. Bu biçimin ana özelliği yapıda temel örtü olarak kubbenin kullanılmasıdır. Ayrıca kubbenin, Anadolu`da üç yüzyıllık bir denemeden sonra anıtsal yapıyı biçimlendirmede yaratıcı ana öğe durumuna gelmesidir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 24.03.2007 16:34:14 • Görüntüleme: 8.252