Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Jacques Louıs Davıd Ve Horatıus Kardeşlerin Yemini

Jacques Louis David, onsekizinci yüzyıl Fransız resminin ve Batı sanatı tarihinin başta gelen simalarından biri olup; klâsik sanatı içine düştüğü sorunlardan kurtarmış ve Fransız İhtilâli sürecinin sanat ortamında yeni bir estetik anlayışın yolunu açmıştır: Neo-klâsisizm...

Yazar: Prof. Dr. Tayfun Akkaya • Eklenme Tarihi: 17.11.2005 16:51:06 • Görüntüleme: 16.632

Jean Paul Sartre ve Felsefesi

Varoluşçuluğun kurucusu olan çagdas Fransız filozofu. 1905-1980 yılları arasında yaşamış olan Sartre`ın temel eserleri: L`Etre et le Neant (Varlık ve Hiçlik), La Transcendence de l`Ego (Benin Aşkınlığı), La Nausee (Bulantı), Les Chemins de la Liberte (Özgürlügün Yolları), L`Existentialisme est un humanisme (Varoluşçuluk), Critique de la Raison Dialectique (Diyalektik Aklın Eleştirisi)`dir.

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 19:57:31 • Görüntüleme: 5.356

Jhon Locke ve Felsefesi

İngiliz empirizminin kurucusu olan ünlü filozof. 1632-1704 yılları arasında yaşamış olan Locke`un temel eserleri, An Essay concerning Human Understanding (İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme) ve Two Treatises of Government (Yönetim üzerine İki Deneme)`dir.

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 19:55:48 • Görüntüleme: 3.956

Johann Friedrich Von Schiller ve Felsefesi

Almanya`da 19. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çikan Romantik felsefe akımının önemli düşünürü.

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 20:06:39 • Görüntüleme: 7.760