Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Yaratıcılığın Kavramlar ve Tanım

Yaratıcılık kavramının Batı dillerindeki karşılığı “kreativitaet, creativity”dir. Latince “creare” kelimesinden gelir. Bu kelime, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır (SAN, 1985).

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:52:38 • Görüntüleme: 5.887

Yaratıcılığın Tanımı

Yaratıcılık kelimesi pek fazla kullanılan bir kelime değildir. Bununla birlikte, buluş, icat, yenilik, özgünlük vb. gibi kelimelerin daha çok kullanılması, yaratıcılık kavramını tam ifade edememektedir. Bu kelimeyi daha dikkatli kullanmamızda üç sebep olduğu söylenebilir:

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:46:44 • Görüntüleme: 6.248

Yaratıcılık ve Zekâ

Hep şu sorular sorulmuş ya da sorulmaktadır: Yaratıcılığın zekâ ile özellikle ilişkisi nedir? Kişi zekâya sahip olmadan yaratıcı olabilir mi? Kişi, yaratıcılıkla hiç ilgisi olmayan yüksek bir zekâ seviyesi gösterebilir mi?

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:59:09 • Görüntüleme: 5.743

Yaratma Eylemi Nedir?

Bu metin Gilles DELEUZE`ün Paris`teki FEMİS Sinema okulu öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmanın çevirisidir. Bu çeviri, konuşmanın Chaos Media tarafından yapılan video kaydından Ulus Baker tarafından çevirilmiştir.

Yazar: Gilles Deleuze • Eklenme Tarihi: 07.03.2008 14:59:02 • Görüntüleme: 4.017

Yaşar Kemal`in Anasüdü

Nobel’e heves etmek Koca Yaşar’a yakışmadı. Yaşar Kemal’e Nobel’i vermediler, vermezler. Çünkü Yaşar Kemal köklerinden koparılamaz. Kırk romandır onu o köklere bağlayan. Yaşar Kemal, o kadar bizdendir ki, Onu kendilerinden yapmayı düşünememişlerdir bile. Nobel, sahibini bulmuştur.

Yazar: Dr. Doğu Perinçek • Eklenme Tarihi: 12.11.2006 01:33:52 • Görüntüleme: 5.105

Yeni Bir Binyılın Eşiğinde Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Üzerine

21.yüzyılın henüz başındayken, yeryüzündeki siyasal ve ekonomik düzenden, kültürel taleplere, iletişimsel akıştan, sanata dek hemen herşey köklü bir değişim içerisinde. Aslında bu süreç neredeyse son elli yıldır ağırlığı giderek hissedilen kapitalist yapılanmanın bir ürünü gibi duruyor.

Yazar: Rıfat Şahiner • Eklenme Tarihi: 21.04.2014 11:26:40 • Görüntüleme: 3.331

Yığınakta Yapılan Hata…

İşte yığınakta ki hata buradadır.Batı Türk Ordusunu Türk halkına karşı kullanamadığı için Türk ordusuna saldırmaktadır. Yani kendi siyasi ve ekonomik amacı (stratejisi) doğrultusunda kullanmak istemektedir.

Yazar: Bülent Esinoğlu • Eklenme Tarihi: 20.01.2009 23:40:11 • Görüntüleme: 3.032

Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapıtı Arasındaki İlişki

İnsanlığın prehistoryadan bu yana meydana getirdiği topluluklarla, bıraktığı yapıtları inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Burada ise, belirli yönetim düzenleri içinde yaratılan yapıtların sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan yasa geçerliliğinde kimi esasların, ele alman konunun açıklığa kavuşturulmasında büyük payı olduğu gözlemlenmiştir.

Yazar: Adnan Turani • Eklenme Tarihi: 22.01.2010 23:53:31 • Görüntüleme: 4.113

Yunus Emre (1238-1320)

Türk, şair. Anadolu`da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncüsüdür. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiştir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 09.03.2005 23:34:51 • Görüntüleme: 7.173

Yürekteki Kuş

YÜREKTEKİ KUŞ-TÜRK EDEBİYATI VAKFI 2000 YILI ÖMER SEYFEDDİN HİKÂYE YARIŞMASI ÖDÜLÜ-

Yazar: Hüzeyme Yeşim Koçak • Eklenme Tarihi: 09.02.2005 17:10:39 • Görüntüleme: 4.964