Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Sadri Alışık (1925-1995)

Yeşilçam`ın en eski ve tutarlı karakter oyuncularından biridir Sadri Alışık.Yıllar süren hayat savaşı sırasında,övülerek göklere çıkartılmış,en yakın bildiği dostları tarafından terkedilmiş,mutluluğun sevincini,aldanmanın üzüntüsünü yaşamıştır.

Yazar: Hande Bingöl • Eklenme Tarihi: 15.03.2005 21:21:02 • Görüntüleme: 4.775

Salvador Dali (1904-1989)

Doğar doğmaz tapınılan bir ölünün ayak izlerinden yürümeye başladım. Beni severken hala onu seviyorlardı aslında. Belki de benden çok onu.. Babamın sevgisinin bu sınırları yaşamımın ilk günlerinde itibaren çok büyük bir yara oldu benim için.

Yazar: KimKimdir • Eklenme Tarihi: 07.02.2005 01:30:22 • Görüntüleme: 5.241

Sami Hazinses (1925-2002)

1925 yılında Diyarbakır`da doğan Hazinses, ilkokuldan sonra çalışmak için İstanbul`a geldi. 1953 yılında Mahir Canova`nın yönettiği, Cüneyt Gökçer, Atıf Kaptan ve Muhterem Nur`un oynadıkları "Kara Davut" filmindeki rolle sinema oyunculuğuna başladı. Sonraki yıllarda çevirdiği filmlerle rolleri büyüyen Hazinses, Türk sinemasının unutulmaz komedi sanatçıları arasına girmeyi başardı.

Yazar: Haydar Ergülen • Eklenme Tarihi: 06.08.2007 20:18:16 • Görüntüleme: 7.230

Sami Yetik (1878-1945)

Türk resminde "Asker Ressamlar" olarak bilinen kuşağın son dönem temsilcilerinden Mehmet Sami Yetik, İstanbul’da doğmuştur. Babası, Asmaaltı tüccarlarından Hacı Reşit Efendidir. İlköğrenimini Şehzadebaşı Taşmektep’te yapmıştır. Ortaöğrenimi için Çiçekpazarı Rüştiyesi’ne ve Mülkiye İdadisi’ne devam etmiştir. Askerliğe olan ilgisi nedeniyle, Kuleli Askeri Lisesi’ne girmiştir.

Yazar: Dr. Mehmet Üstünipek • Eklenme Tarihi: 03.05.2007 21:49:02 • Görüntüleme: 5.566

Sanat Eğitimi Tanımı ve Kapsamı

Sanat eğitimi, yeni bir tanım olarak sanat ve bilim çevrelerince benimsenmiş görünse de, terim, kavram ve kapsam olarak tam yerine oturduğu söylenemez.

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 19:01:59 • Görüntüleme: 8.788

Sanat Eğitimini Sevmek

Okunması ve üzerine düşünülmesi gereken o kadar çok kitap ve yapıt var ki, dersin bir ucuna bunları ekleyiveririm. Sanatta takıntının iyi bir alışkanlık olduğuna, dört yıl boyunca bir dergi, gazete, sanatçı veya olayı incelerlerse, sonuçta söz sahibi olacakları bir konu edinebileceklerine onları ikna etmeye çalışırım.

Yazar: Levent Çalıkoğlu • Eklenme Tarihi: 05.02.2014 01:53:40 • Görüntüleme: 3.013

Sanat Felsefesi İçin Seçilmiş Kaynakça

Sanat Felsefesi Konusunda çalışma yapacaklar için yardımcı olacağını düşündüğüm bazı kaynakların listesin içermektedir.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 08.06.2009 00:53:22 • Görüntüleme: 10.218

Sanat Kavramı İle İç Göç İlişkisi Üzerine Düşünceler

Sanat ve göç insan varlığının yaşamsal süreci içerisinde sürekli varolan olgulardır. Göç olgusu temelinde sosyal bir hareket olmasına karşın ekonomik yaşamdan kültüre kadar yaşamın her yönünü etkileyen temel değişim aracıdır.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 02.12.2007 20:58:18 • Görüntüleme: 9.503

Sanat Nedir

Sanatın ne olduğunu ifade etmek, sanatla yakından ilgiliyseniz, ya da sanata ilişkin süreçler içerisindeyseniz oldukça zordur. Aslında bu soru insanlık tarihi kadar eski bir soru değildir. Sadece 2500 yıl öncesine dayanan bir geçmişi vardır. Mağara duvarına resim yapanın, toprak kapların üstüne şekiller çizenin, Mısır’daki piramitleri yapanın, Yunan vazolarını resimleyenlerin sorunu değildir.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 08.06.2009 00:18:18 • Görüntüleme: 16.376

Sanat Nedir?

Bir düğmeye basit bir dokunuşla, zaman ve mekânı birkaç yüzyıl kısaltabilecek güce erişen insan düşüncesi, yepyeni ve şiddetli korkuları da beraberinde getirdi.

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:38:00 • Görüntüleme: 6.038

Sanat Sınıflandırması ve Toplumsal Çevre Üzerindeki Etkisi

Sanat ile toplum arasındaki ilişkinin doğru biçimde gerçekleşmesinin temelinde, sanat olgusunun doğru tanınması yatmaktadır. Bunun gerçekleşebilmesinin yolu ise doğru sanat sınıflamasının yapılmasıdır.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:57:47 • Görüntüleme: 20.755

Sanat Tarihi Eğitimi

Sanat tarihi, her aydın olduğunu iddia eden kişinin, bir dereceye kadar bilmesi gereken bir konudur.

Yazar: Prof. Dr. Semavi Eyice • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:41:39 • Görüntüleme: 21.364

Sanat ve Delilik

Sanat, insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak tanımlanmaktadır. Nesnel gerçeklik sanatçıda estetik biçimlerde yansır. Sanat, insana, topluma ve toplumsal yaşama sıkı bir şekilde bağlıdır. Sanatta öz ve biçim, ulusallık ve evrensellik, soyutla somut, duyusalla düşünsel içiçedir ve birbirinden ayrılamaz..

Yazar: Haldun Soygür • Eklenme Tarihi: 31.03.2014 15:11:09 • Görüntüleme: 3.542

Sanat ve Eleştiri

Eleştiri kelimesi günlük yaşamda genellikle olumsuz fikirleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Ya da olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri olmak üzere ikiye ayrılarak kullanıldığını çoğu zaman görmekteyiz. Gerçekte eleştiri bir tespittir. Herhangi bir şey hakkında farklı parametrelerden hareketle bir fikir ortaya koymanın yöntemidir.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 08.06.2009 00:28:01 • Görüntüleme: 5.726