Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Bahar ve Kelebekler

Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli penceresinden dışarı muhteşem, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. Saf mavi bir sema...

Yazar: Ömer Seyfettin / (Genç Kalemler dergisi, c:II, 1326/1911, sayı: 26) • Eklenme Tarihi: 14.03.2005 01:33:24 • Görüntüleme: 4.712

Balthus (1908-2001)

Balthus, 29 Şubat 1908 tarihinde bir sanatçı ailenin çocuğu olarak Paris’te doğdu. Balthus’un ilk yayınlanmış çalışması, Mitsou adlı kaybolan kedisiyle ilgili 40 çizimden oluşan bir koleksiyondu.

Yazar: Radikal-21/02/2001-H. Bülent Kahraman • Eklenme Tarihi: 25.02.2005 20:11:57 • Görüntüleme: 4.360

Barok Dönem Cenovalı Heykeltraşlar

Barok Üslup, heykel uygulamalarında hareketin görüntüsünden uzaklaşıp yaşayan hareketin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Barok Üslup eğemenliğinde yapılan heykellerde yaşayan hareketin ortaya çıkmasını sağlayan iki temel özellik vardır; bunlardan ilki “açık form” anlayışıdır. İkincisi ise, hem figür biçimlenmesinde hem de diğer unsurların biçimlenmesinde temel oluşturan S ve C kıvrımlarıdır.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 09.01.2011 01:14:58 • Görüntüleme: 7.210

Barok Dönem Cenovalı Ressamlar

İtalya’nın kuzey batısında, liman kenti olan Cenova (İ.Ö.218) Romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. Cenova aynı zamanda İtalya’nın Orta Avrupa’ya açılan kapısı durumundadır. Roma’da gelişen Barok üslup, ana kaynağını dinsel yenileşmeden ve Rönesans sanatçıları arasındaki klasiğe karşı gelişen tepkiden bulmuştur.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 06.07.2005 23:49:49 • Görüntüleme: 26.430

Basının Kurnaz Tavrı

Türk milliyetçiliğini iflah olmaz ilan etmek, ancak emperyalizm cephesinden yapılabilecek bir iştir ve bugün daha da anlamlıdır. Bu başlıklar ve haberler, tarihi yeniden yazamamış, Türk milliyetçiliği ile Ermeni milliyetçiliğini eşitleyememiştir

Yazar: Doğu Perinçek • Eklenme Tarihi: 31.03.2007 10:43:33 • Görüntüleme: 3.139

Batı Resim Sanatında Yıkanma Teması

İlk çağlarda suların tanrısal özellik taşıyan birer varlık olarak kabul edildiği uygarlıkların var olduğunu bİliyoruz. Bu dönemde "su" hem temizleyen, arındıran hem de başlangıç ve son noktası olarak kabul edilendi.

Yazar: Solmaz Bunulday • Eklenme Tarihi: 31.01.2010 13:18:05 • Görüntüleme: 6.903

Batı resminin özelliklerinin Osmanlı’ya girişi

Osmanlı İmparatorluğunun Batı’ya açıldığı,Avrupa ülkeleri ile siyasal ve ekonomik ilişkiler içinde olduğu 18.yüzyılda Batı resminin özellikleri de Osmanlı’ya girmeye başlamıştı. Lale Devri ile birlikte saraya pek çok Batı eşyası giriyordu

Yazar: Nalan Yılmaz • Eklenme Tarihi: 24.05.2005 15:44:17 • Görüntüleme: 6.507

Batıda Heykelcilik

Ege uygarlığı, Ege Denizini çevreleyen bölgede İO y. 3500`den İÖ y. 1000`e değin süren tarihöncesi Tunç Çağı kültürlerinin genel adıdır. Girit`teki Minos kültürünü, Kyklad Adalanndaki Kyklad kültürünü ve Yunanistan anakarasındaki Hela-dik kültürü içerir. Bu üç kültürün her biri de İlk, Orta ve Son Tunç çağlan olarak sınıf-landınlabilir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 17.02.2009 21:19:08 • Görüntüleme: 4.460

Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri

Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa edilen Cumhuriyetin, resim alanının gelişiminde ve değişimde önemli görevler üstlenmişlerdir. Dönemin zorluklarına rağmen üreten sanatçılar kendilerini geliştirmek üzere batıya gitmişler ve yurt dışı sanat eğitimini deneyimlemişlerdir...

Yazar: Prof. Dr. Deniz Bayav • Eklenme Tarihi: 22.02.2017 18:05:06 • Görüntüleme: 6.187

Bavulları hep toplu durmalı insanın...

Bavulları hep toplu durmalı insanın... Bir gün telefonların hiç çalmayabileceği hesaplanmalı...

Yazar: Can Dündar • Eklenme Tarihi: 22.02.2005 00:15:18 • Görüntüleme: 4.251

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975)

ressam,şair,yazar...Batı sanatı en kapsamlı araştıran Türk ressamı...Doğu sanatına hak ettiği kıymeti veren ilk Türk sanatçısı...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 23.02.2006 11:37:58 • Görüntüleme: 5.442

Benedetto Croce’de Estetik’in Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirilmesi

Estetik fenomeni, ya da sanat fenomenini oldum olası bir bilgi problemi olarak ele alan düşünürlere rastlanır. Bunlara göre, este­tik ya da sanat olayı insan ile nesneler dünyası arasında meydana gelen bir tür bilgi olaydır.

Yazar: İsmail Tunalı • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 20:35:13 • Görüntüleme: 4.711

Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim

Bilim ve sanatın, “iki içinde bir, bir içinde iki” (Yin-Yang) döngüsel yapı oluşumu içerisinde, birbirlerinin tabiatlarına, ağırlıklı olarak tam bağımlı yapılarının ortaya konmak istendiği bu çalışma, mevcut kültür teorilerinin kritiği üzerine şekillenmektedir. Geleneksel kültür teorilerinde, bilim ve sanat çoğunlukla, yapısal ve kuramsal olarak, bağımsız bir şekilde açıklanmaktaysa da, bu iki disiplinin, birbirlerinin doğal yapıları içerisinde önemli ölçüde mevcudiyetleri söz konusudur.

Yazar: Dr. Sibel Kılıç • Eklenme Tarihi: 29.04.2014 12:09:40 • Görüntüleme: 5.844

Bir Bayram Günü

Bir bayram günü daha başladı....

Yazar: Derya Uzun • Eklenme Tarihi: 20.12.2007 16:36:09 • Görüntüleme: 3.660

Bir Garrip Soruşturma

Karar…Adı geçen sanıklar, bahsedilen eylemleri gerçekleştirerek sömürüye, gericiliğe, zulme ve haksızlığa karşı koymak, özgür bir ülke için mücadele etmek, sermayenin değil Hakk’ın yanında olmak ve en önemlisi de ülkelerini karşılıksız sevmek suçundan…

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 27.09.2008 23:29:08 • Görüntüleme: 3.435