Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Ebediyete Kadar

Heybeliada`daki Deniz Okulu`ndan mezun olan İsmail Türe, kendi gibi Gelibolulu olan bir genç kıza kaptırır gönlünü. İki sevgili parmaklarına nişan yüzüğü taksalar da, birbirlerini çok seyrek görmektedirler.

Yazar: Sunay Akın • Eklenme Tarihi: 06.06.2006 01:21:47 • Görüntüleme: 3.368

Edebiyat ve Sanat: Rahatı Kaçırmak

İçe bakan gözünüzü dışa çevirdiğinizde "gerçek sanat, gerçek estetik sorun" kaygısı olan neler-kimler var? Okullar, akademiler, Avrupa Fonları’nın peşinde koşan projesci yayıncı ve sanatçılar var! Büyük biraderin özünde siyasi projelerinin peşinde koşup kann ter içinde bağımsız sinema yaptığını düşünen yönetmeler, yazarlar var…

Yazar: Mesut Hastürk • Eklenme Tarihi: 02.06.2007 16:52:24 • Görüntüleme: 3.866

Edebiyat-ı Cedide

1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 22:25:28 • Görüntüleme: 4.729

Edebiyatın ‘Yeraltı’ Damarı

2000’li yıllarda yeraltı edebiyatının Türkiye’deki konumuna baktığımızda neredeyse koskocaman bir hiçlik görüyoruz. Süreyya Evren, Altay Öktem gibi birkaç yazar bu çerçevede eserler veriyorlar ama genele bakınca çabalar çok cılız kalıyor. Halbuki dünyada güçlü bir geleneğe sahip olan yeraltı edebiyatının ülkemizde de bır patlama yapması için bütün sosyal, kültürel koşullar son derece uygun

Yazar: Osman Çakmakçı • Eklenme Tarihi: 07.02.2014 21:00:38 • Görüntüleme: 3.953

Edebiyatta Dadaizim

Dada veya Dadaizm Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve varolan sanatsal düzenlerin reddedilmesi Dada`nın ana karakteridir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 21:53:32 • Görüntüleme: 4.725

Edebiyatta Gerçeküstücülük

Bu akım temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan ilk dadacıların eserlerinden alır. 1924’te "Manifeste du Surrealisme"i (Gerçeküstücülük Bildirgesi) hazırlayan şair Andre Breton’a göre gerçeküstücülük, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 21:57:08 • Görüntüleme: 4.854

Edebiyatta Kalabalık ve Nitelik

Borges, "Ortaçağ ne güzel çağdı, çünkü çok az kitapları vardı," demiş. Anlamına gerçekten erenler için güzel söz: Kitaplar çoğaldıkça edebiyat da sıradanlasıp bozuluyor mu?

Yazar: Semih Gümüş • Eklenme Tarihi: 07.02.2014 15:13:35 • Görüntüleme: 2.991

Edebiyatta Realizm

Realizmin ana düşüncesini, nesnelerinin varoluşları ve neye benzediklerinin, bizden ve bizlerin onlara ulaşmasından bağımsız olduğu meydana getirir. Örneğin güneş sisteminde kaç tane gezegenin olduğu, bizim orada kaç tane olacağını düşünmemize, olmasını istememize veya araştırmamıza bağlı olarak değişmez.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 21:51:35 • Görüntüleme: 6.932

Edgar Degas (1834-1917)

Degas kendisini, "modern yaşamın klasik ressamı" olarak tanımlar. Böylece, kendileriyle yakından ilişkili olmasına ve onların sergilerinde sık sık boy göstermesine karşın, kendisini Empresyonistlerden ayırmaktadır.

Yazar: resimdunyasi.org • Eklenme Tarihi: 13.12.2009 17:00:29 • Görüntüleme: 5.536

Eğitim ve Müzik Eğitimi

En genel anlamıyla eğitim, bireyleri belli amaçlara göre yetiştirme süreci ya da 1950’li yıllarda Tyler’in tanımıyla "bireylerin davranış biçimlerini değiştirme süreci" olarak (Fidan,1986) olarak kabul edilmiştir. Ertürk ( 1972) ise eğitimi "bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değiştirme meydana getirme süreci" olarak tanımlamıştır...

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 19.03.2014 16:37:48 • Görüntüleme: 9.129

Eğitimde Çoklu Zeka Yansımaları ve Görsel Sanatlar

Zekâ ile ilgili son bulgular eğitim alanında bazı yeni anlayışları getirmiştir. Howard Gardner ve arkadaşları tarafından uzun araştırmalar sonucu geliştirilen kuram, zekâ tanımıyla kalmayıp yeni bir eğitim felsefesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Çoklu Zekâ Kuramı’na göre zekânın sekiz türü vardır. Bu zekâ türlerinin hepsi tüm bireylerde mevcuttur. Fakat bireyin zekâ türleri farklı derecelerde gelişmiştir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr Abdullah Ayaydın • Eklenme Tarihi: 15.04.2014 15:37:26 • Görüntüleme: 3.927

Ekrem Kahraman (1971-)

1948 yılında Tarsus.1971 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü.Selahattin Taran, Süleyman Saim Tekcan ve Ramis Aydın` ın öğrencisi oldu.

Yazar: Ekrem Kahraman • Eklenme Tarihi: 18.02.2005 20:42:07 • Görüntüleme: 4.255

Eril ve Dişil Yapılanma: Bir Dağ Olarak Anne (Anısh Kapoor)

Bu araştırma, Anish Kapoor’un 1985 yılında yaptığı Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirmesi üzerine yapılan bir incelemedir. Anish Kapoor ve Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirmesinin konu olarak seçimi, Kapoor’un sıradışı projelerinin 1980’lerden bu yana dünyanın her yerinde dikkat çekmesidir. Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirme sanatçının kişisel anlatım dilini çok yönlü yansıtan önemli bir örnektir.

Yazar: Doç. Cebrail Ötgün • Eklenme Tarihi: 14.07.2015 20:36:37 • Görüntüleme: 4.710

Ertuğrul Özkök’e Açık Mektup

Ülkelerin içinde bazı ihanet noktalarının oluşturulması her dönemde alışıldık bir durum olmuştur. Basın dediğimiz kurum da bu yönlendirmeci hareketlerin başını çekmiştir her zaman ve her yerde. Bunlara alıştık. Bizler şunu sorguluyoruz:

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 08.11.2007 11:28:23 • Görüntüleme: 2.994

Eser Analiz Yöntemleri

Sanat olgusunun varlığını kavramanın en doğru yolu, sanat eserini çözümlemekte yatmaktadır. Bu konuya karşı XX.yüzyıl başlarında ilgi uyanmaya başlamış ve 1915 yılında Heinrich Wölfflin ve sonrasında Erwin Panofsky ile gelişerek devam etmiştir.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 08.06.2009 00:40:35 • Görüntüleme: 41.614