Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Ganita Belgeseli Üzerine

Hani İstanbul’un Bab-ı-âli’si var ya; Trabzon’un kültür toplantıları da Ganita’da yapılırdı. Orada devrimci olunur, orada şiir yazmaya başlanır, orada gülünür ve yine orada ağlanırdı.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 02.09.2006 15:52:59 • Görüntüleme: 4.693

Gaspar David Friedrich Ve Dağdaki Haç

vücut gözünü, görüntüyü önce ruhsal gözünle görebilmek için kapat. Sonra dışardan içeriye aldığın diğerlerini etkilesin diye karanlıkta gördüğün şeyi ışığa çıkart

Yazar: Şule Nurengin Beksaç • Eklenme Tarihi: 08.11.2005 16:29:35 • Görüntüleme: 8.552

Geleneksel Tiyatromuzun Penceresinden...

Geleneksel Türk tiyatrosunu, gelişim çizgisi içerisinde iki ana başlık altında toplandığını görüyoruz:

Yazar: Dr. Gıyasettin AYTAŞ • Eklenme Tarihi: 28.04.2006 11:13:49 • Görüntüleme: 6.252

Gelenekten Yararlanmak

Bir söz sanatı olarak ortaya çıkan edebiyat, sanatçının gerçeğiyle toplumun gerçeği birbiriyle buluştuğu anda doğru ifadesini bulur ve kültürel değerlerle bütünleşirse, tabii bir görev ifâ etmiş olur. Edebiyatın malzemesi de muhatabı da insandır.

Yazar: Mustafa Miyasoğlu • Eklenme Tarihi: 13.01.2008 16:40:20 • Görüntüleme: 4.337

Genç Sanatçıların Teknoloji Hayranlığı ve Geleceğin Sanatına Dair İp Uçları

Makineler ve makine ürünlerinin insanın yaşamına girmesi ile oluşan yeni kültür, yarattığı karmaşıklık ile insanın görme biçimini pek çok engel ile karşı karşıya getirdi. Makineler çalışan hareketli ünitelerdir. Onları yalnızca dış görünüşleri ile anlamaya çalışarak kavramak mümkün değildir.

Yazar: Yrd.Doç. Devabil Kara • Eklenme Tarihi: 15.08.2009 20:10:06 • Görüntüleme: 3.574

Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı

Yirminci yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli söylemler içeren yapıtlara bırakmıştır. Geometrik forma dayalı biçimlemeler, resim sanatının kendi geleneğinde 20. yy başlarında bir biçim devrimi yapmalarının yanı sıra yeni bir düşünüş ve kavrayışı da getirdikleri gözlemlenmiştir.

Yazar: Yrd. Doç. Benan Çokokumu • Eklenme Tarihi: 31.05.2015 14:21:20 • Görüntüleme: 4.953

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve Felsefesi

Büyük bir sistem kurarak, Kant`ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan Hegel`in temel eserleri...

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 19:46:32 • Görüntüleme: 7.110

Gerçeküstücülük, Rene Magritte’den Jerry Uelsmann’a

Gerçeküstücü resim ve gerçeküstü fotoğraf alanında sunulan sanatsal üretimler, gerçeküstücü sanat akımı ile olan benzerlikleriyle ayrıcalıklı bir sanat dalıdır. Bu bağlamda günümüz bazı gerçeküstü dijital fotoğraf sanat üretimleri özellikle Jerry Uelsmann, Maggie Taylor ve charly Franklin’in, eserlerinin gerçeküstücü sanatçı Rene Magritte’in yapıtları üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmış;...

Yazar: Halil İbrahim Türker - Benan Çokokumuş • Eklenme Tarihi: 09.11.2014 14:29:53 • Görüntüleme: 7.740

Gılgamış Destanı

Nipur’da Assurbanipal’ın kitaplığında ve Etilerin başkenti Boğazköy’de ele geçen Gılgamış destanı, eski doğu dünyasında yüzyıllarca tanınmış, her yerde yankılar uyandırmış, insanlığın ilk yazın örneklerinden biridir.

Yazar: Çeviren: Muzaffer Ramazanoğlu • Eklenme Tarihi: 19.07.2014 23:04:36 • Görüntüleme: 4.424

Goran Bregovic (1950-)

16 yaşındayken konservatuardaki klasik keman eğitimini bırakarak Yugoslovya`nın en başarılı gruplarından sayılan "White Button" (bijelo dugme, beyaz düğme) isimli bir rock grubu kurdu.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 20.07.2007 14:35:52 • Görüntüleme: 6.066

Gönül kuşlarım

Aşk gençliğimdi, sevdalar orta yaşım. Cebimde yorgun şarkılar taşırım, gözlerimde üzüm bağları.

Yazar: Hakkı Yalçın • Eklenme Tarihi: 13.02.2005 14:46:47 • Görüntüleme: 3.389

Görsel İmgeler

Bundan sonra, imgelem’in, özellikle de görsel imgelemin şiirsel okumadaki yeriyle ilgili güçlükler gelmektedir. Bunlar kısmen bizim görselleştirme ve öteki duyulardan imge üretme yeteneğimizin son derece farklı oluşu gibi kaçınılmaz bir olgudan kaynaklanmaktadır.

Yazar: I.A. Richards • Eklenme Tarihi: 24.03.2007 16:49:03 • Görüntüleme: 5.098

Görsel Sanatlar ve Tedavi (Terapi)

Bu araştırmada, görsel sanatlar ve tedavi kavramlarının tanımlamasının yapılması, tarihsel gelişim süreci içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının birbiri ile olan bağı, toplumsal yapı içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının kaynaşması, görsel sanatların tedavi boyutunda kullanılması, görsel sanatların hastalar ve engellilere yönelik tedavi boyutunda kullanılması konuları ele alınarak değerlendirilmiştir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Bülent Salderay • Eklenme Tarihi: 15.03.2014 15:05:56 • Görüntüleme: 6.111

Guernica

Yıl 1937 İspanya`da bir ihtilalle yönetime el koyan General Franco’nun anlaştığı Alman uçakları (Condor Lejyonu) Guernica kasabasını bombaladılar. Bu henüz başlamamış olan 2.Dünya Savaşı nın habercisiydi.

Yazar: Rasim Soylu / Hürriyetim • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 20:01:45 • Görüntüleme: 4.650

Gustave Courbet (1819-1877)

İlkelerimden kıl payı olsun sapmadan, vicdanıma bir an olsun yalan söylemeden, birisinin hoşuna gitmek veya kolay satabilmek için bir karış tuval olsun boyamadan, hep yalnızca kendi sanatımla yaşamımı kazanacağımı umut ediyorum.

Yazar: Dr. Mehmet Üstünipek • Eklenme Tarihi: 10.01.2006 16:51:24 • Görüntüleme: 7.787