Makaleler
Estetiğin Temel Kategorisi: İmge

Sanat imgeler yoluyla gerçekliğin yeniden üretilmesi, yansıtılmasıdır. Marksçı estetiğin temel savlarından biridir bu. Sanatın imgelerle yürütülen bir düşünme yolu olarak tanımlanması, sanatsal yaratının tüm özgüllüğünü göstermez elbette, ama bir ana niteliğini ortaya koyar ve öz yapısının tâ temellerine iner.

Yazar: Avner Ziss • Eklenme Tarihi: 21.12.2005 17:14:57 • Görüntüleme: 4.995

Estetik Tarihi

Antikçağın estetik anlayışı objektivistti. Bu şu demektir: Anikçağ için güzel, insani istek, hoşlanma, yaratma ve seyirden bağımsız bir manifestasyondu. Güzel, aynı zamanda hem iyi, hem de doğruydu. Salt, kendi başına, bağımsız (bu anlamda: objektif) olan bu doğru ve iyiye, ahlâksal veya başka türden herhangi bir sübjektif yolla erişilemezdi.

Yazar: Ivo Frenzel • Eklenme Tarihi: 01.03.2006 21:36:36 • Görüntüleme: 5.751

Estetik ve Sanat

Toplum yaşamında, sanatın artan önemi ve rolü, gerçeğin estetik özümsenme alanının alabildiğine genişleyip yayılması, estetik alanındaki eğitim gereksinimleri ve dolayısıyla, bütün bu sorunlara dair kuramsal çalışmalar göz önünde tutulunca, estetik biliminin konusunu ve onun bilgiyle bitişik alanlarla ilişkilerini iyice belirlemek zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkar.

Yazar: Doç. Ahmet Atan • Eklenme Tarihi: 28.03.2010 16:05:37 • Görüntüleme: 13.370

Evrimsel Tasarim Yöntemi ve Yaratıcılığın Süreç İçerisindeki Yeri

Tasarımcıya geleneksel yöntemlerden farklı bir rol yükleyen evrimsel tasarım metodu, yeni bir insan-bilgisayar etkileşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tasarım sürecinde otomasyonu sağlayan evrimsel tasarım yöntemini incelemektir.

Yazar: Öğr. Gör. Dilek Akbulut • Eklenme Tarihi: 28.03.2015 15:43:46 • Görüntüleme: 4.125

Ganita Belgeseli Üzerine

Hani İstanbul’un Bab-ı-âli’si var ya; Trabzon’un kültür toplantıları da Ganita’da yapılırdı. Orada devrimci olunur, orada şiir yazmaya başlanır, orada gülünür ve yine orada ağlanırdı.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 02.09.2006 15:52:59 • Görüntüleme: 4.961

Geleneksel Tiyatromuzun Penceresinden...

Geleneksel Türk tiyatrosunu, gelişim çizgisi içerisinde iki ana başlık altında toplandığını görüyoruz:

Yazar: Dr. Gıyasettin AYTAŞ • Eklenme Tarihi: 28.04.2006 11:13:49 • Görüntüleme: 6.731

Gelenekten Yararlanmak

Bir söz sanatı olarak ortaya çıkan edebiyat, sanatçının gerçeğiyle toplumun gerçeği birbiriyle buluştuğu anda doğru ifadesini bulur ve kültürel değerlerle bütünleşirse, tabii bir görev ifâ etmiş olur. Edebiyatın malzemesi de muhatabı da insandır.

Yazar: Mustafa Miyasoğlu • Eklenme Tarihi: 13.01.2008 16:40:20 • Görüntüleme: 4.640

Genç Sanatçıların Teknoloji Hayranlığı ve Geleceğin Sanatına Dair İp Uçları

Makineler ve makine ürünlerinin insanın yaşamına girmesi ile oluşan yeni kültür, yarattığı karmaşıklık ile insanın görme biçimini pek çok engel ile karşı karşıya getirdi. Makineler çalışan hareketli ünitelerdir. Onları yalnızca dış görünüşleri ile anlamaya çalışarak kavramak mümkün değildir.

Yazar: Yrd.Doç. Devabil Kara • Eklenme Tarihi: 15.08.2009 20:10:06 • Görüntüleme: 3.875

Geometrik Biçimlendirilen Resimlerde Sert Kenar ve Renk Alanı

Yirminci yüzyıl Sanatı’nın içinde, güzellik kaygısı taşıyan veya doğa görüntülerinden oluşturulmuş yapıtlar, yerlerini tamamen olmasa da düşünsel endişeler taşıyan ve çeşitli söylemler içeren yapıtlara bırakmıştır. Geometrik forma dayalı biçimlemeler, resim sanatının kendi geleneğinde 20. yy başlarında bir biçim devrimi yapmalarının yanı sıra yeni bir düşünüş ve kavrayışı da getirdikleri gözlemlenmiştir.

Yazar: Yrd. Doç. Benan Çokokumu • Eklenme Tarihi: 31.05.2015 14:21:20 • Görüntüleme: 5.283

Gerçeküstücülük, Rene Magritte’den Jerry Uelsmann’a

Gerçeküstücü resim ve gerçeküstü fotoğraf alanında sunulan sanatsal üretimler, gerçeküstücü sanat akımı ile olan benzerlikleriyle ayrıcalıklı bir sanat dalıdır. Bu bağlamda günümüz bazı gerçeküstü dijital fotoğraf sanat üretimleri özellikle Jerry Uelsmann, Maggie Taylor ve charly Franklin’in, eserlerinin gerçeküstücü sanatçı Rene Magritte’in yapıtları üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılmış;...

Yazar: Halil İbrahim Türker - Benan Çokokumuş • Eklenme Tarihi: 09.11.2014 14:29:53 • Görüntüleme: 8.235