Makaleler
Şiir Üzerine

Bizde olsun, Batı` da olsun, şiir üstüne ama ozanlarca yazıları okurken kendi kendime, "Ozanlar şiir üstüne niçin yazarlar?"

Yazar: Melih Cevdet Anday • Eklenme Tarihi: 26.11.2005 18:42:10 • Görüntüleme: 4.076

Şiir Üzerine Dağınık Düşünceler

Söze "şiir" ve "şair" sözcüklerinden başlamak istiyorum.Kimi yazarlar, "ozan" sözcüğünün anlamını daraltıp, bunu yalnızca "saz şairi" bağlamında kullanma eğiliminde olsalar da, ben "şair" yerine "ozan" demeyi yeğliyorum.

Yazar: Attila Aşut • Eklenme Tarihi: 10.03.2005 00:37:46 • Görüntüleme: 5.502

Şiirin Anlamı

Ataç, şiir üstüne yazar ya da konuşurken, sık sık, "yapı"sözcüğünü kullanırdı; sözgelişi, "Ozan, sözcüklerle bir yapı kurar," derdi.

Yazar: Melih Cevdet Anday • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 02:49:16 • Görüntüleme: 3.854

Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi

Abdulhak Hamid, "En iyi şiirlerim yazmadıklarımdır," demiş ya, dogrusu "yazamadıklarım olmalı; öylesine derin ve güçlü duygular, heyecanlar yaşamış ki, salt bu yüzden onları bir türlü şiire getirememiş...

Yazar: Melih Cevdet Anday • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 02:51:43 • Görüntüleme: 3.269

Tasarım ve Teknoloji Olguları Bağlamında “Avatar” Filminin Çözümlemesi

Sinema filmleri belirli bir tasarım aşamasından geçerken, teknolojiyle de bire bir bağlantılı olan sanat eserleridir. Birçok kişinin aynı anda ya da farklı zamanlarda görev aldığı, çalıştığı kolektif bir sanat olan sinema matematiksel bir biçimde tasarlanmaktadır...

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Okan Ormanlı • Eklenme Tarihi: 25.03.2014 01:05:39 • Görüntüleme: 3.753

Tek Sesli Şiirden Çok Sesli Şiire

Mısra işlevini yitirdi; şiiri şiir yapan bir birim olarak yürürlükten kalktı. Eski rahatlığını, o sessiz, kıpırtısız düzenindeki rahatlığını boşuna arıyor şimdi.

Yazar: Edip Cansever • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 02:55:08 • Görüntüleme: 3.565

Türk Heykel Sanatı

Heykel ya da yontu çeşitli gereçler kullanarak üçboyutlu düzenlemeler yapma, bu yolla yaratılan estetik değerler aracılığıyla da duygu ve düşünceleri iletme sanatıdır. Oluşturulan üçboyutlu yapıt soyut ya da somut olguları canlandırıyor olabilir, betimleyici ya da süsleyici nitelik taşıyabilir.Heykel çok eskiçağlardan beri herhangi bir kişi ya da olayın anısını yaşatmak amacıyla da kullanılmıştır

Yazar: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı • Eklenme Tarihi: 11.04.2006 00:53:02 • Görüntüleme: 5.619

Türk Resim Sanatı

İnsanların en eski çağlardan beri kullandıkları bu anlatım aracı Türkler tarafından da kullanılmıştır. Orta Asya`nın bozkırlarında yaşayan Türk boylarının, ele aldığı konulardan dolayı "hayvan üslubu" olarak adlandırılan resimler yaptığı bilinmektedir.

Yazar: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı • Eklenme Tarihi: 11.04.2006 00:50:23 • Görüntüleme: 6.861

Türk Resminde Kurtuluş Savaşı Teması

Sanatın toplumsal yapılara, bağlı gelişmesiyle, sanatçının yaratımını politik, ekonomik, kültürel şartlara uyumlu bir tavırla gerçekleştirmesi özdeştir. Bu arada tarihî sürecin hiçbir döneminde varlığı inkâr edilemez olan savaşlar, tüm ulusların sanatında yer almış genel bir konu olduğu kadar, tüm sanatçılarca aynı duyguların yorumlandığı ortak bir dili barındırır.

Yazar: Doç. Dr. Ümran Bulut • Eklenme Tarihi: 13.09.2005 20:03:07 • Görüntüleme: 36.662

Türk Seramik Sanatında İnsan Figürü Kullanımının Gelişim Süreci

Anadolu’da binlerce yıla yayılan bir geleneğe sahip olan figüratif anlatım, gerek pişmiş toprak kaplar üzerindeki iki boyutlu bezemeler, gerekse insan ve hayvan merkezli üç boyutlu heykelcikler şeklinde ele alınan figürlerle, zaman içinde büyük bir olgunluğa ulaşmıştır...

Yazar: Arş. Gör. Deniz Onur Erman • Eklenme Tarihi: 06.04.2014 14:20:43 • Görüntüleme: 7.738