Makaleler
Batıda Heykelcilik

Ege uygarlığı, Ege Denizini çevreleyen bölgede İO y. 3500`den İÖ y. 1000`e değin süren tarihöncesi Tunç Çağı kültürlerinin genel adıdır. Girit`teki Minos kültürünü, Kyklad Adalanndaki Kyklad kültürünü ve Yunanistan anakarasındaki Hela-dik kültürü içerir. Bu üç kültürün her biri de İlk, Orta ve Son Tunç çağlan olarak sınıf-landınlabilir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 17.02.2009 21:19:08 • Görüntüleme: 4.459

Batılı Sanatçıların Çallı Kuşağı’na Etkileri

Çallı Kuşağı, bilinen bir diğer adıyla 1914 Kuşağı; Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sanat hayatına atılan sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar yıkılan bir imparatorluğun ardından her anlamda yeniden inşa edilen Cumhuriyetin, resim alanının gelişiminde ve değişimde önemli görevler üstlenmişlerdir. Dönemin zorluklarına rağmen üreten sanatçılar kendilerini geliştirmek üzere batıya gitmişler ve yurt dışı sanat eğitimini deneyimlemişlerdir...

Yazar: Prof. Dr. Deniz Bayav • Eklenme Tarihi: 22.02.2017 18:05:06 • Görüntüleme: 6.187

Benedetto Croce’de Estetik’in Bir Bilgi Problemi Olarak Temellendirilmesi

Estetik fenomeni, ya da sanat fenomenini oldum olası bir bilgi problemi olarak ele alan düşünürlere rastlanır. Bunlara göre, este­tik ya da sanat olayı insan ile nesneler dünyası arasında meydana gelen bir tür bilgi olaydır.

Yazar: İsmail Tunalı • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 20:35:13 • Görüntüleme: 4.710

Bilimsel Sanat / Sanatsal Bilim

Bilim ve sanatın, “iki içinde bir, bir içinde iki” (Yin-Yang) döngüsel yapı oluşumu içerisinde, birbirlerinin tabiatlarına, ağırlıklı olarak tam bağımlı yapılarının ortaya konmak istendiği bu çalışma, mevcut kültür teorilerinin kritiği üzerine şekillenmektedir. Geleneksel kültür teorilerinde, bilim ve sanat çoğunlukla, yapısal ve kuramsal olarak, bağımsız bir şekilde açıklanmaktaysa da, bu iki disiplinin, birbirlerinin doğal yapıları içerisinde önemli ölçüde mevcudiyetleri söz konusudur.

Yazar: Dr. Sibel Kılıç • Eklenme Tarihi: 29.04.2014 12:09:40 • Görüntüleme: 5.842

Bir Güncel Sanat Mediumu Olarak Resim ve Türkiye’de Resim Sanatı

Türkiye’de resim sanatının geçmişi, görsel sanatlara ilişkin tüm sanat disiplinlerinin gelişim dizgesini ortaya koyan bir profil ortaya koyar. 1980’lerden bu yana Türkiye’de resim sanatının modernist estetiğin altında ezilmiş olması, yeni bir öneri geliştirmekten çok uzakta, tekrarı ve seri üretimi beraberinde getirerek söz konusu süreci şekillendirmiştir.

Yazar: Çağrı Saray • Eklenme Tarihi: 05.11.2010 00:05:17 • Görüntüleme: 3.764

Bir İlimcinin Bir Felsefeciye Mektubu ve Hakikât Arayışı

Trabzon daki o muhabbetin tadı damağımda kaldı ama ne yaparsın ki yapmamız gereken zorunlu uğraşlarımız var. Ben de o sebeple İstanbul’a geri döndüm. Geçen gün senin vecd ile ilgili bana yolladığın yazını okudum

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 29.04.2006 00:43:12 • Görüntüleme: 3.164

Bir İnsani Bilim Olarak Sanat Tarihi

Ölümünden dokuz gün önce, doktoru Immanuel Kant`ı ziyaret eder. Gözleri zor gören, yaşlı ve hasta Kant, koltuğundan kalkar, güçsüzlüğünü ele verecek biçimde yaprak gibi titreyerek anlaşılmaz birtakım sözcükler mırıldanır. Sonunda sadık dostu, Kant`ın misafiri oturmadan oturmayacağını fark eder ve oturur

Yazar: Erwin Panofsky • Eklenme Tarihi: 11.03.2006 01:41:37 • Görüntüleme: 5.394

Bir Sanatsal İfade Aracı Olarak Dijital Oyunlar

Kasım 2012’de New York Modern Sanatlar Müzesi’nin resmi sitesinde dijital oyunlardan oluşan bir koleksiyonunu müzede sergileneceği duyuruldu. Sanat eleştirmeni Jonathan Jones duyuruya katılımcı doğaları gereği oyunların yazarcıl vizyon konusunda eksik, fikir ifade etme konusunda yetersiz bir mecra olduğunu savunan bir yazı ile cevap verdi. 2010 yılında film eleştirmeni Roger Ebert de benzer bir yazı yayınlamış ve oyunların asla sanat olamayacağını ilan etmişti.

Yazar: Diğdem Sezen • Eklenme Tarihi: 16.05.2019 14:11:03 • Görüntüleme: 3.111

Bir Yapıtı Okumak

Günümüzde bir yapıtı okumak, bir yazı denizinde yüzmek demektir. Yapıtın yaratıcısı da aynı denizde yüzdüğü için okuyucunun en azından suya ayağını değdirmesi gerekmektedir.

Yazar: Hakkı Engin Giderer • Eklenme Tarihi: 12.02.2010 23:10:34 • Görüntüleme: 3.804

Birey ve Toplum İçin Sanat Eğitiminin Gerekliliği

Bu araştırmada birey ve toplum için genel eğitim bütünlüğü içerisinde sanat eğitiminin neden gerekli olduğunu vurgulanmak amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, genel tarama modeli çerçevesinde literatür taraması ve araştırmayı gerçekleştiren yazarların deneyimlerinden yararlanılarak elde edilmiştir.

Yazar: Levent Mercin - Ali Osman Alakuş • Eklenme Tarihi: 01.06.2019 11:21:50 • Görüntüleme: 4.528