Makaleler
Albert Camus’nün Caligula’sında Yaşam Ölüm Diyalektiği

İnsan yaşamının trajik olgusu olan ölüm, varolmanın zorunlu bir koşuludur. Ölümün varoluşsal gerçekliği, insana geçici ve kısa olan varlığını hatırlatmaktadır. Albert Camus, yapıtlarında bir yandan yaşamın anlamsızlığını vurgularken diğer yandan ölüme karşı başkaldırıyı işlemiştir.

Yazar: Ümran Türkyılmaz • Eklenme Tarihi: 28.07.2015 15:52:13 • Görüntüleme: 4.575

Ali Canip Yöntem’in Sanata ve Edebiyata Bakışı

Milli edebiyat akımının önde gelen isimlerinden olan Ali Canip Yöntem (1887 – 1967), şiirin yanı sıra edebiyat teorisine ve eleştirisine ilişkin eserler de vermiştir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Harmancı • Eklenme Tarihi: 29.03.2014 16:16:07 • Görüntüleme: 4.427

Altın Oran

“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastlanan bir kavram mıdır, yoksa öylesine ortaya atılmış, zorlama ve yapay bir kavram mıdır?

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 01.01.2008 19:02:37 • Görüntüleme: 35.210

Anamorfik İllüzyonun Mekan Algısına Etkilerinin Farklı Sanatçı Yaklaşımlarına Göre İrdelenmesi

Mekân sadece bir hacim değil, aynı zamanda tüm duyu organları ile birlikte algılanan, sınırları kullanıcı tarafından oluşturulabilen bir boşluktur. Bazen tasarımcılar üç boyutlu elemanlarla mekânda istedikleri etkileri yaratamamaktadırlar. Bu gibi durumlarda anamorfik illüzyon olarak adlandırılan, iç ya da dış mekanlarda uygulanabilen yöntemden yararlanılabilir.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı • Eklenme Tarihi: 18.10.2015 18:25:16 • Görüntüleme: 6.580

Anlamın Anlamı

(...) Ahmet Haşim` i, "Bir şiirin anlamı başka bir anlam olmaya elverişli oldukça her okuyan ona kendi hayatının da nalamını verir ve böylelikle şiir herkesin istediği yolda anlayacağı ve bundan ötürü de sonsuz duyarlıkları içine alabilecek bir genişliği olandır," sözlerinin arkasından Valery` nin şu sözlerini getiriyor:

Yazar: Melih Cevdet Anday • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 03:07:14 • Görüntüleme: 5.136

Aristoteles’te Sanatın Neliği ve İşlevi

Bu makalenin ana amacı, Aristoteles’in sanatın neliği ile işlevi konusundaki görüşünü, bu ikisi arasındaki ilgileri kurarak ve buradaki ortak temellerin neler olduğunu göstererek irdelemektir. Aristoteles’in sanatın işlevi konusundaki derin görüşünün temelinde, onun sanatın neliğine ilişkin düşünceleri ve belirlemeleri yer almaktadır.

Yazar: Doç. Dr. Hülya Yetişken • Eklenme Tarihi: 27.04.2014 16:47:02 • Görüntüleme: 4.383

Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bilimlerinin Geçerliliği

Eski eserlerin araştırılması konusunu işleyen bilim dalları, arkeoloji ile sanat tarihidir. Bunlar geçmiş kültürlerin, taşınabilir veya taşınamaz maddî varlıklarını araştıran ve değerlendiren bilim dalları olup, tarih bilimine de yardımcı dallardır. Arkeoloji, Batı’da oldukça geç ilgi uyandırmış bir daldır.

Yazar: Prof. Dr. Semavi Eyice • Eklenme Tarihi: 08.11.2005 17:56:53 • Görüntüleme: 5.837

Aşk, Sanat ve Felsefe

Estetikte Romantizmin imhası - aynı ahlak biliminde bireyin veya siyasette kapitalizmin imhası gibi - felsefi ihmal sayesinde mümkün olmuştur.Her üç durumda da, içlerindeki esas değerlerin doğası hiç bir zaman açıkça tanımlanmamış, temel teşkil etmeyen maddelerde savaş verilmiş ve değerler neyi, niye kaybettiklerini anlamayan insanlar tarafından yıkılmıştır.

Yazar: Bencil • Eklenme Tarihi: 13.05.2005 21:03:07 • Görüntüleme: 5.972

Basının Kurnaz Tavrı

Türk milliyetçiliğini iflah olmaz ilan etmek, ancak emperyalizm cephesinden yapılabilecek bir iştir ve bugün daha da anlamlıdır. Bu başlıklar ve haberler, tarihi yeniden yazamamış, Türk milliyetçiliği ile Ermeni milliyetçiliğini eşitleyememiştir

Yazar: Doğu Perinçek • Eklenme Tarihi: 31.03.2007 10:43:33 • Görüntüleme: 3.138

Batı Resim Sanatında Yıkanma Teması

İlk çağlarda suların tanrısal özellik taşıyan birer varlık olarak kabul edildiği uygarlıkların var olduğunu bİliyoruz. Bu dönemde "su" hem temizleyen, arındıran hem de başlangıç ve son noktası olarak kabul edilendi.

Yazar: Solmaz Bunulday • Eklenme Tarihi: 31.01.2010 13:18:05 • Görüntüleme: 6.903