Makaleler
Rüya, Sanat ve Gelecek

Yaşadığımız dünyayı zenginleştiren ürünlerin yakın geçmişte birilerinin rüyalarından, sanatsal ya da bilimsel kurgularından ibaret olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Pek çok sanat alanı için eleştiri mekanizmasının gelişmesine de katkıda bulunan psikanaliz, feminizm, Marksizm, fütürizm gibi her türlü yenilik, başlangıçta yadırganmış ve gereksiz bulunmuştur.

Yazar: Ayşe Yüce • Eklenme Tarihi: 01.11.2009 13:17:32 • Görüntüleme: 3.491

Sanat Eğitimi Tanımı ve Kapsamı

Sanat eğitimi, yeni bir tanım olarak sanat ve bilim çevrelerince benimsenmiş görünse de, terim, kavram ve kapsam olarak tam yerine oturduğu söylenemez.

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 19:01:59 • Görüntüleme: 8.513

Sanat Kavramı İle İç Göç İlişkisi Üzerine Düşünceler

Sanat ve göç insan varlığının yaşamsal süreci içerisinde sürekli varolan olgulardır. Göç olgusu temelinde sosyal bir hareket olmasına karşın ekonomik yaşamdan kültüre kadar yaşamın her yönünü etkileyen temel değişim aracıdır.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 02.12.2007 20:58:18 • Görüntüleme: 9.135

Sanat Nedir?

Bir düğmeye basit bir dokunuşla, zaman ve mekânı birkaç yüzyıl kısaltabilecek güce erişen insan düşüncesi, yepyeni ve şiddetli korkuları da beraberinde getirdi.

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:38:00 • Görüntüleme: 5.747

Sanat Tarihi Eğitimi

Sanat tarihi, her aydın olduğunu iddia eden kişinin, bir dereceye kadar bilmesi gereken bir konudur.

Yazar: Prof. Dr. Semavi Eyice • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:41:39 • Görüntüleme: 20.893

Sanat ve Delilik

Sanat, insanla nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişki olarak tanımlanmaktadır. Nesnel gerçeklik sanatçıda estetik biçimlerde yansır. Sanat, insana, topluma ve toplumsal yaşama sıkı bir şekilde bağlıdır. Sanatta öz ve biçim, ulusallık ve evrensellik, soyutla somut, duyusalla düşünsel içiçedir ve birbirinden ayrılamaz..

Yazar: Haldun Soygür • Eklenme Tarihi: 31.03.2014 15:11:09 • Görüntüleme: 3.244

Sanat ve Varoluş Üzerine

Aslına bakılacak olursa, bütün sanat eserlerinin, içerisinde bir yaşanmışlığı barındırıyor olması ile, varoluşçu bir tarafı vardır. Hepsi birer yaşam anekdotu gibi yer tutar zihnimizde.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 23.03.2008 23:56:54 • Görüntüleme: 4.634

Sanat Yapıtına Yaklaşım Biçimleri

Bu araştırmanın kapsamı bir sanat yapıtına yaklaşım biçimlerinin kuram ve eleştiri yöntemlerini içermektedir. Alımlayıcı (izleyici, okur) / yapıt ilişkisi açısından sanat yapıtına dört tür yaklaşım biçiminden söz edilebilir: Sanatçı merkezli, yapıt merkezli, alımlayıcı merkezli, toplum merkezli yaklaşım biçimleri...

Yazar: Doç. Cebrail Ötgün • Eklenme Tarihi: 11.03.2014 00:43:04 • Görüntüleme: 5.260

Sanat Yapıtlarında Öncelik Karmaşası “Etik ve Estetik”

Sanatla özdeşleşen bilge bir yaşamda, sanatla olan iç-içelik, sanata olan saygınlık; sanat yapıtlarına yaklaşımda kimi “olmazsa-olmaz” temel duruşların varlığını kaçınılmaz kılar ve felsefenin temel disiplinlerinden etik ve estetiğin, sanat yapıtlarındaki öncellik tartışmasına götürür bireyleri!

Yazar: Mahmut Özturan • Eklenme Tarihi: 26.08.2006 16:25:14 • Görüntüleme: 4.404