Makaleler
Sanatta Değer ve Değerlendirme

Genel görünüm ele alındığında İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde açık bulunan sanat galerileri, güzel sanatlar eğitimi veren eğitim kurumları, her yıl hatırı sayılır bir parayı değişik gerekçelerle bu alana harcayan alıcılar.

Yazar: Doç. Bedri Karayağmurlar • Eklenme Tarihi: 22.11.2007 23:07:12 • Görüntüleme: 3.735

Sanatta Estetik

Bilim olarak estetiğin konusu ve sanatta estetik üzerinde herkesin oybirliğine vardığı bir tanım hiçbir zaman olmamıştır. Estetik kelimesi ilk defa Alman Filozofu Alexandre Baumgarten tarafından kullanılmıştır. Bu kişi yazmış olduğu kitaba Aesthetica ismini vermiştir. Bu bilim öteden beri antik ulusların felsefe lerinde var olan bir alandır.

Yazar: Prof. Dr. Kutlu Sevin • Eklenme Tarihi: 28.03.2010 15:32:48 • Görüntüleme: 7.005

Sanatta Hakikat

İmgenin ideolojik, estetik ve bilgisel kapsamı, kendisinde dile getirilen yaşam hakikatinin gücüne ve düzeyine bağlıdır. Bilindiği gibi sanat yapıtlarında bu hakikat, somut olguların ve olayların gerçeğe-benzerliğinden (vraisemblance) kaynaklanmaz.

Yazar: Avner Ziss • Eklenme Tarihi: 21.12.2005 17:11:19 • Görüntüleme: 4.030

Sanatta Yenilik ve Sanatsal Gelişme

Sanatta yeniliğin, gerçek yeniliğin ne olduğunu doğru olarak kavrayabilmemiz için, önce sanatta yenilik ile sanatsal gelişme, giderek, sanatsal gelişme ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Çünkü sanatsal gelişmenin olduğu kadar, toplumsal gelişmenin de en önemli etmenlerinden biri, eski ile yeni arasındaki mücadeledir.

Yazar: Aziz Çalışlar • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 20:48:56 • Görüntüleme: 3.811

Schopenhauer - Sanat Üzerine

Bilgeliğin böylece istemin buyruğundan kurtarılması ve bireysel `ben` ile maddî çıkarının unutturulması, sanatın görevidir. Bilimin amacı, içinde birçok özel olan, evrenseldir; sanatın amacı, içinde bir evrensel olan özeldir.

Yazar: Felsefenin Öyküsü - Will Duran • Eklenme Tarihi: 26.02.2005 18:44:42 • Görüntüleme: 5.476

Sinemada Etik ve Estetik

Sinema, tarihinin yeni bir aşamasının bir ara dönemini, bir geçiş dönemini yaşıyor. Bunun yolunu açan da gene bir teknolojik gelişme. Elektronik teknolojisinin film üretim ve iletim alanına girmesi ve ağırlığını giderek arttırması, sinemada yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmelidir.

Yazar: Engin Ayça • Eklenme Tarihi: 20.03.2005 16:34:13 • Görüntüleme: 4.664

Soyut Fotoğraf

Soyut kavramıyla tanımlanan yaratma biçimi resim ve fotoğrafın birbirini etkileyen değil, ama aynı anlamı yansıtan nesne olduklarının ispatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü soyut öncesi resim ve fotoğrafın doğa gerçekliğini yansıtma biçimi uyguladıkları tekniklerden ötürü farklı olsa da, soyutta bu farklılığı göremeyiz.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 22.02.2008 01:17:39 • Görüntüleme: 6.343

Sürek Avı

Doğal güzellik sanat eserinin olmazsa olmaz koşulu değildir. Sanatın özünde sürekli devinim içinde olmak ve evrim geçirmek vardır. Sanatta değişmeyecek tek yasa değişimdir, bu uygulanmadığı takdirde sanat dolayısıyla uygarlık uykuya dalar.

Yazar: Necip Yeşiltepe • Eklenme Tarihi: 29.09.2010 10:52:40 • Görüntüleme: 3.088

Sürrealizm

3 Ağustos 1914 günü Birinci Dünya Savaşı ilan edildiğinde André Breton, kendini savunacak geçici bir mevzi kazıvermişti avucuna: Arthur Rimbaud. Şaşkınlığı ve büyülenmişliği onu bu mevzinin gerisine daha da gömdü.

Yazar: Halil Gökhan • Eklenme Tarihi: 15.03.2010 04:41:54 • Görüntüleme: 6.079

Şiir Öğütleri

Bazı mecmualar, sahifelerinde basılmak için manzume yollayan amatörlere şiir öğütleri verirler.

Yazar: Peyami Safa • Eklenme Tarihi: 05.03.2005 17:37:49 • Görüntüleme: 4.394