Makaleler
Dijital Sanat

Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, çağdaş bilgiyi, bakışı ve bilinci, teknolojiye ilişkin kuramlar ve kavramlarla değiştirmekte ve dönüştürmektedir. Birden fazla sanatsal biçimi ya da teknik anlatımı bir arada kullanabilen dijital sanat, insanın çevresiyle, bilgiyle, teknolojiyle, estetikle olan etkileşimini sorgulamaktadır.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Zühal ÖZEL SAĞLAMTİMUR • Eklenme Tarihi: 20.05.2019 14:45:20 • Görüntüleme: 4.624

Dijital Sanatlar Çerçevesinde Üretilen Eserlerde Teknoloji Kullanımı ve İnternetin Sergilemeye Etkis

Endüstri devrimini takip eden süreçte makineleşmenin getirdiği kolaylıklar ve sosyo-kültürel değişim dönemin sanatçılarını eser üretiminde kullanılan malzeme ve verilen mesaj bağlamında önemli ölçüde etkilemiştir. Sanatçılar 19.yy sonrasını kapsayan bu süreç içinde klasik sanat malzemelerinin yanında yeni medyaları da kullanmaya başlamıştır. Günümüz sanatçıları da benzer bir şekilde içinde bulunduğumuz dönemin en önemli iletişim araçlarından biri olan teknolojiden sıkça faydalanmaktadır.

Yazar: Ahmet Dolunay - Burak Boyraz • Eklenme Tarihi: 08.06.2014 16:44:37 • Görüntüleme: 3.888

Dostoyevski ve Tarkovski

Acaba neden Dostoyevski edebiyatın en yüksek noktasında yer alıyor? Ve bir asır sonra Tarkovski başka bir alanda sinemada, en yüksek filmleri yapabiliyor?

Yazar: Ulus Baker • Eklenme Tarihi: 13.11.2007 20:23:04 • Görüntüleme: 5.262

Drama Sanatı

Tiyatro, bütün sanatların bireşimidir. Ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi gereken beş temel alanı vardır: yapıt, oyuncular, tasarımcılar, yöntem ve seyirciler... Yüzyıllar boyu güzel sanatlar kapsamı içinde dans, müzik, şiir ve yazın, yontu, resim ve mimarlık ele alınmıştır.

Yazar: Prof. Dr. Özdemir Nutku • Eklenme Tarihi: 08.04.2014 14:55:24 • Görüntüleme: 3.694

Düşüncenin Şiiri

Valery şiirin fikirlerle yapılamayacağını savunur. "Şiirin içinde fikir, elmanın içindeki gıda kadar saklı olmalıdır" sözü de oldukça ün kazanmıştır. John Ciardi`nin de bir sözü varmış, yeni öğrendim : "Şiir fikirlerden söz açmaz, onları bir aktör gibi temsil eder," diyor.

Yazar: Edip Cansever • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 02:56:27 • Görüntüleme: 3.988

Ebediyete Kadar

Heybeliada`daki Deniz Okulu`ndan mezun olan İsmail Türe, kendi gibi Gelibolulu olan bir genç kıza kaptırır gönlünü. İki sevgili parmaklarına nişan yüzüğü taksalar da, birbirlerini çok seyrek görmektedirler.

Yazar: Sunay Akın • Eklenme Tarihi: 06.06.2006 01:21:47 • Görüntüleme: 3.368

Edebiyat ve Sanat: Rahatı Kaçırmak

İçe bakan gözünüzü dışa çevirdiğinizde "gerçek sanat, gerçek estetik sorun" kaygısı olan neler-kimler var? Okullar, akademiler, Avrupa Fonları’nın peşinde koşan projesci yayıncı ve sanatçılar var! Büyük biraderin özünde siyasi projelerinin peşinde koşup kann ter içinde bağımsız sinema yaptığını düşünen yönetmeler, yazarlar var…

Yazar: Mesut Hastürk • Eklenme Tarihi: 02.06.2007 16:52:24 • Görüntüleme: 3.864

Edebiyat-ı Cedide

1896’da Servet-i Fünun dergisini çıkaran şair ve yazarların meydana getirdiği canlı bir akımdır. İmparatorluğun baskıları sonucu dağılan bu şair ve yazarlar ayrı ayrı bağlı bulundukları fikirleri yaymaya devam etmişlerdir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 22:25:28 • Görüntüleme: 4.728

Eğitimde Çoklu Zeka Yansımaları ve Görsel Sanatlar

Zekâ ile ilgili son bulgular eğitim alanında bazı yeni anlayışları getirmiştir. Howard Gardner ve arkadaşları tarafından uzun araştırmalar sonucu geliştirilen kuram, zekâ tanımıyla kalmayıp yeni bir eğitim felsefesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Çoklu Zekâ Kuramı’na göre zekânın sekiz türü vardır. Bu zekâ türlerinin hepsi tüm bireylerde mevcuttur. Fakat bireyin zekâ türleri farklı derecelerde gelişmiştir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr Abdullah Ayaydın • Eklenme Tarihi: 15.04.2014 15:37:26 • Görüntüleme: 3.927

Eril ve Dişil Yapılanma: Bir Dağ Olarak Anne (Anısh Kapoor)

Bu araştırma, Anish Kapoor’un 1985 yılında yaptığı Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirmesi üzerine yapılan bir incelemedir. Anish Kapoor ve Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirmesinin konu olarak seçimi, Kapoor’un sıradışı projelerinin 1980’lerden bu yana dünyanın her yerinde dikkat çekmesidir. Bir Dağ Olarak Anne adlı yerleştirme sanatçının kişisel anlatım dilini çok yönlü yansıtan önemli bir örnektir.

Yazar: Doç. Cebrail Ötgün • Eklenme Tarihi: 14.07.2015 20:36:37 • Görüntüleme: 4.706