Felsefe
Aristo’nun Felsefesi

Aristo felsefesinin sonunda, sanat teorisine kısa bir bakış gezdirelim. Aristo, sanatsal faaliyeti “Poetika” adı altında sınırlandırmışsa da, bu alanla ilgili konuları bir sistem halinde ve özenle incelememiş gibi gözükmektedir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 29.10.2008 14:25:47 • Görüntüleme: 14.679

Aşkın Metafiziği / Schopenhauer’in Felsefesi

Her istek, bir gereksinimden, bir yoksunluktan, bir acıdan doğar; giderildiği zaman insan yatışır. Ama yatışmış bir kişiye karşılık, nice yatışmamış ve duygunluğa erişmemiş insan vardır.

Yazar: Arthur Schopenhauer • Eklenme Tarihi: 26.02.2005 18:47:31 • Görüntüleme: 11.882

Aydınlanma Nedir?

Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, perhizim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu, zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık.

Yazar: Immanuel Kant • Eklenme Tarihi: 30.10.2006 01:43:05 • Görüntüleme: 5.238

Croce ve Estetik

Croce esetetik alanında, kişisel yaratıcılığın anlatımı olarak sanatsal sezgi görüşüyle felsefe çevrelerinde büyük yankı uyandıran bir düşünürdür.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 26.11.2007 15:51:35 • Görüntüleme: 11.652

Duvar

Bizi büyük beyaz bir odaya soktular, gözlerim kırpışmaya başladı, ışık gözlerimi rahatsız ediyordu. Sonra bir masa ve masanın arkasında dört herif gördüm, sivildiler, kâğıtlara bakıyorlardı. Öteki tutukluları dibe yığmışlardı; onların yanına kadar gidebilmemiz için bütün odayı baştan başa geçmemiz gerekiyordu.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 01:04:27 • Görüntüleme: 5.413

Duvar: Erostrate

İnsanlar; onlara yukarıdan bakmak gerek. Işığı söndürüp pencereye geçiyordum: Yukarıdan birisinin onları gözleyeceğini akıllarına bile getirmiyorlardı. Önden görünüşlerine dikkat ederler, bazı da arkadan görünüşlerine, ama bütün gösterileri bir yetmişlik seyirciler için hesaplanmıştır.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 00:36:57 • Görüntüleme: 3.936

Duvar: Oda

Mme Darbedat parmaklarının arasında bir lokum tutuyordu. Lokumu sakına sakına dudaklarına yaklaştırdı, lokumun bulandığı pudra şekeri tozlarının uçuşmasından korktuğu için nefesini tuttu.

Yazar: Jean Paul Sartre • Eklenme Tarihi: 06.10.2006 00:56:22 • Görüntüleme: 3.531

Farabi ve Felsefesi

Sistemi Aristoteles mantığına dayanan akılcı bir metafizikten oluşan, Aristoteles`in sistemini Plotinos`un görüşleri yardımıyla, İslam inancı ile uzlaştırmaya çalisan Farabi, Tanrı`nın varoluşunu kanıtlarken, Aristoteles`in akılyürütme çizgisini takip etmiştir.

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 19:27:17 • Görüntüleme: 10.245

Felsefe Nedir?

Bu, hayli meşhur ve zor bir sorudur. Onu cevaplamanın en kolay yollarından biri, felsefenin filozofların yaptığı şey olduğunu söylemek ve sonra da Platon, Aristotales, Descartes, , Hume, Kant, Russel, Wittgenstein, Sartre ve diğer ünlü filozofların eserlerine gönderme yapmaktır.

Yazar: Felsefeye Giriş - Nigel Warburton/Türkçesi: Ahmet Cevizci • Eklenme Tarihi: 07.02.2005 20:07:54 • Görüntüleme: 9.153

Felsefe Tarihi

İlk çağ felsefesi deyince, dar anlamında Yunan felsefesi ile bu felsefeden doğmuş olan Helenizm-Roma felsefesini anlayacağız. Belli bir tarih dönemini adlandıran İlkçağ kavramı, bilindiği gibi, geniştir: Bu dönem, ilk yazılı belgelerle başlar aşağı yukarı dördüncü bin yıldan İsa`dan sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğunun çöküşüne kadar sürer.

Yazar: Gencbilim • Eklenme Tarihi: 03.04.2005 18:47:25 • Görüntüleme: 5.608