Makaleler En Çok Okunan Makaleler
En Çok Okunan Makaleler
Van Gogh (1953-1890)

Vincent Van Gogh, bir papazın oğlu olarak 1853 yılında Hollanda’nın güneyinde bir köyde dünya’ya geldi...

Yazar: Mustafa Bilgi • Eklenme Tarihi: 07.02.2005 01:32:54 • Görüntüleme: 7.428

Sanatın Koruyucuları ve Mesenlik Kavramı

Sanatın koruyucusu olan "mesenler" in kavramsal analizi ve geçmişten günümüze sanata katkıları, unutulmaması gereken önemli bir konudur.

Yazar: Derya Uzun • Eklenme Tarihi: 10.11.2007 21:48:03 • Görüntüleme: 7.421

Sanatta Estetik

Bilim olarak estetiğin konusu ve sanatta estetik üzerinde herkesin oybirliğine vardığı bir tanım hiçbir zaman olmamıştır. Estetik kelimesi ilk defa Alman Filozofu Alexandre Baumgarten tarafından kullanılmıştır. Bu kişi yazmış olduğu kitaba Aesthetica ismini vermiştir. Bu bilim öteden beri antik ulusların felsefe lerinde var olan bir alandır.

Yazar: Prof. Dr. Kutlu Sevin • Eklenme Tarihi: 28.03.2010 15:32:48 • Görüntüleme: 7.395

Sanatsal Bir Obje Olarak Kadın ve Bazı Toplumlarda Kadına Bakış

Bu araştırmanın amacı, tarihin belirli dönemlerinde ruhani bir varlık olarak saygı gösterilen kadının, sanatsal bir obje olarak sanat ürünlerindeki yerini ve buna bağlı olarak kadının sanatçı kişiliğini irdeleyip, tarihsel süreç içerisinde kadına yüklenen toplumsal değerlilik ya da değersizlikleri ortaya koymaktır.

Yazar: Yrd. Doç. Nurettin Gülaçtı • Eklenme Tarihi: 19.04.2014 14:17:08 • Görüntüleme: 7.387

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve Felsefesi

Büyük bir sistem kurarak, Kant`ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan Hegel`in temel eserleri...

Yazar: Hakan • Eklenme Tarihi: 09.11.2005 19:46:32 • Görüntüleme: 7.375

İnsani Sanat ve İnsanlıkdışı Doğa

Antik çağlardan günümüze değin, sanatla ilgili tartışmaların çoğu, sanatçı kimliğindeki insanla, sanatçının elindeki malzeme niteliği taşıyan doğa arasındaki ilişki üzerine olmuştur. Sanat dediğimiz eylem, bir şeyi resmetmemize, ya da temsil etmemize yarayan teknik bir süreçtir – peki ama bu şey nedir?

Yazar: Herbert Read • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:50:02 • Görüntüleme: 7.373

Sanatta Teori Üzerine

Sokrates "Sanat taklittir." dediğinde taklitin sanat için gerekli olduğu kavramı anlaşılabileceği gibi, bu teorinin bir şeyin taklidi olmadan yapılan sanat eserlerinin sanat olmayacağı sonucuna da ulaşılabilir.

Yazar: Salih Seçkin Sevinç • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:50:02 • Görüntüleme: 7.367

Materyalizm

En geniş anlamıyla materyalizm varolan her ne ise tamamiyle maddi olduğunu ya da en azından maddi olana bağlı bulunduğunu ileri sürer.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 08.02.2005 21:50:53 • Görüntüleme: 7.355

Edebiyatta Realizm

Realizmin ana düşüncesini, nesnelerinin varoluşları ve neye benzediklerinin, bizden ve bizlerin onlara ulaşmasından bağımsız olduğu meydana getirir. Örneğin güneş sisteminde kaç tane gezegenin olduğu, bizim orada kaç tane olacağını düşünmemize, olmasını istememize veya araştırmamıza bağlı olarak değişmez.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 21:51:35 • Görüntüleme: 7.276

Sembolizm Nedir

Yazımıza öncelikle tarihsel açıdan sembolizme neden gerek duyulduğunu inceleyerek başlayacağız. Birtakım şeyler niçin mecazi ve benzetmeli bir şekilde kullanılmıştır?

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 25.04.2006 22:48:50 • Görüntüleme: 7.249