Makaleler Biyografiler Şairler Fuzulî (1480-1556)
Makale Başlığı: Fuzulî (1480-1556)

Fuzulî (1480-1556)

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 23.02.2006 • Görüntüleme: 2.342

Özet:
Leyla ile Mecnun,Hadikat-üs-Süeda

Kelimeler:
Fuzulî, edebiyat, Leyla ile Mecnun

Fuzulî (1480-1556)

Asıl adı Mehmet olan büyük, divan şairi... Bağdat’ta doğdu, Kerbelâ' da eğitim gördü. Bağdat'ı fetheden Kanunî Süleyman, şaire 9 akçe aylık bağladı. Fuzulî, bir süre sonra bu aylığı alamaz olunca edebiyat ve kültür tarihine geçmiş olan Şikâyetname adlı mektubu yazdı. Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere üç divanı vardır. Bunlardan başka Leylâ ile Mecnun (mesnevî) ve Hadikat-üs-Süeda (Kerbelâ olayını anlatan düzyazı şiir karışımı eser) şairin en önemli yapıtlarındandır. Leylâ ile Mecnun, birçok yabancı dile çevrilmiş ayrıca Rusya'da opera olarak da bestelenmiştir. Fuzulî, eserlerine ve yaşamına da yansıttığı üzere, aşk’ı ve sevgiliyi erişilmez olarak görmüştür.