Araştırmalar
Yaratıcılığın Tanımı

Yaratıcılık kelimesi pek fazla kullanılan bir kelime değildir. Bununla birlikte, buluş, icat, yenilik, özgünlük vb. gibi kelimelerin daha çok kullanılması, yaratıcılık kavramını tam ifade edememektedir. Bu kelimeyi daha dikkatli kullanmamızda üç sebep olduğu söylenebilir:

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:46:44 • Görüntüleme: 6.248

Yaratıcılık ve Zekâ

Hep şu sorular sorulmuş ya da sorulmaktadır: Yaratıcılığın zekâ ile özellikle ilişkisi nedir? Kişi zekâya sahip olmadan yaratıcı olabilir mi? Kişi, yaratıcılıkla hiç ilgisi olmayan yüksek bir zekâ seviyesi gösterebilir mi?

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:59:09 • Görüntüleme: 5.741

Zaman İçinde Biçimler

Araştırmalarımızın bu noktasında doktrinlerin birbiriyle çeliştiğini ve daha da önemlisi, her birimizde düşüncenin karşıtı birtakım hareketler oluştuğunu görüyoruz. Biçimin zamanın içindeki yeri nedir ve zamanın içinde nasıl davranır? Ne olduğunda zamandır, ne olduğunda zaman değildir

Yazar: Henri Focillion • Eklenme Tarihi: 11.03.2006 01:35:20 • Görüntüleme: 4.223