Araştırmalar
Osmanlı İmparatorluğunda Mimar

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, inşaat yapımını sürdüren mimarlar işlerini yaptıkları topluma göre sınıflanıyorduSaray ve çevresi için gerekli yapılar Hassa Mimarları tarafından inşa ediliyordu. Başkent’ten uzak şehirlerde ise Şehir Mimarları vardı. İnşaat Esnafı adı altında toplanan üçüncü grup ise, halkın ihtiyacı olan konutları inşa ediyordu.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 07.08.2008 14:09:58 • Görüntüleme: 7.714

Resimde Mekan Olgusu

Resim tarihi, bir bakıma mekanın temsil edilmesine ilişkin tercihlerin tarihidir. Renk, çizgi, gölge, ışık, perspektif vb. öğeler ile arasında işlevsel bir bağ vardır. Bu öğeler zamanla değişime uğramışlar. Bu nedenle mekanın temsil edilişi de değişime uğramıştır.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 22.07.2008 14:02:48 • Görüntüleme: 7.323

Sanat Sınıflandırması ve Toplumsal Çevre Üzerindeki Etkisi

Sanat ile toplum arasındaki ilişkinin doğru biçimde gerçekleşmesinin temelinde, sanat olgusunun doğru tanınması yatmaktadır. Bunun gerçekleşebilmesinin yolu ise doğru sanat sınıflamasının yapılmasıdır.

Yazar: Yrd.Doç.Dr.Özand Gönülal • Eklenme Tarihi: 20.01.2005 19:57:47 • Görüntüleme: 20.343

Sanat ve Sinema

Güzellik, duyularımız arasındaki biçim bağlantılarının birliğidir. Bu temele dayanarak kuracağımız bir sanat teorisi, herhangi bir sanat teorisinin gerektirdiği derecede geniştir.Sanatta üç basamak vardır

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 19.01.2005 01:47:57 • Görüntüleme: 5.668

Sanatın Koruyucuları ve Mesenlik Kavramı

Sanatın koruyucusu olan "mesenler" in kavramsal analizi ve geçmişten günümüze sanata katkıları, unutulmaması gereken önemli bir konudur.

Yazar: Derya Uzun • Eklenme Tarihi: 10.11.2007 21:48:03 • Görüntüleme: 7.076

Sürreal Resimde Kadın İmgesi

Sürrealizm, sanat ve yaşam alanında radikal başkaldırı ve kural tanımaz tavrın 20 yüz yılın ilk çeyreğinde ifadesi ve daha sonra sanat alanında yaşanacak değişikliklerin öncüsü olmuştur. Bilinçaltının su yüzüne çıkarılması, içten geldiği gibi eser verilmesi ve bu şekilde gerçeğin anlatılması tavrını benimseyen Sürrealizm Andrea Breton’un öncülüğünde pek çok sanatçıyı bünyesinde toplamıştır.

Yazar: Huriye Altuner • Eklenme Tarihi: 22.04.2023 17:01:41 • Görüntüleme: 566

Şiir nedir?

Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür. Şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 14.05.2005 23:50:45 • Görüntüleme: 7.576

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlılarda “Felsefe”

Biz, bu makalede, adından da anlaşılacağı üzere, Tanzimat`tan Cumhuriyet`e kadar olan dönemde, Osmanlılar`daki felsefî faaliyetleri söz konusu edeceğiz.

Yazar: Gencbilim • Eklenme Tarihi: 04.04.2005 18:01:00 • Görüntüleme: 4.735

Yaratıcılığın Kavramlar ve Tanım

Yaratıcılık kavramının Batı dillerindeki karşılığı “kreativitaet, creativity”dir. Latince “creare” kelimesinden gelir. Bu kelime, “doğurmak, yaratmak, meydana getirmek” anlamındadır (SAN, 1985).

Yazar: bayramov • Eklenme Tarihi: 24.07.2005 18:52:38 • Görüntüleme: 5.886