Araştırmalar
Dünyada ve Türkiye’de Toplumcu Sanat Eğilimleri-5

Almanya’da sanat ve politika ilişkisi biraz daha farklı ve tutucu yürüyordu.Elbette bu tutuculukta pay sahibi olan sanatçılar değil devlet yetkilileri ve Naziler idi.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 13.08.2006 17:50:25 • Görüntüleme: 3.388

Dünyada ve Türkiye’de Toplumcu Sanat Eğilimleri-6

Ülkemizde politik amaçlı sanat hareketleri,dünyadaki örnekleri kadar ses getirememiş ve onlar gibi kitleselliğe ulaşamamış olsa da sanatında siyasal olaylara,toplum sorunlarına yer veren bir çok sanatçı olmuştur.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 15.08.2006 17:56:12 • Görüntüleme: 4.355

Hristitan Sanatı

Her din kendi içinde kutsal ve anlamlı sayılan birtakım semboller kullanmıştır ve hala da kullanmaktadır.Hıristiyan sanatında ise bunun en çarpıcı örneğini haç`ta görmek mümkündür.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 27.10.2010 14:20:57 • Görüntüleme: 3.365

Kafka’nın "Die Verwandlung" adlı Öyküsünün Çevirileri Üzerine Bir İnceleme

Alman Edebiyatı yazarlarından Franz Kafka’ nın “Die Verwandlung” adlı öyküsü değişik çevirmenler tarafından Türkçe’ ye aktarılmıştır. Bu araştırmamızda bu eserin üç ayrı çevirisini seçtik ve bu çevirileri değerlendirmeye çalıştık. Burada çevirmenlerin çeviri anlayışlarını ve benimsedikleri çeviri kuramlarını bilimsel literatürün ışığında tartıştık.

Yazar: Tahsin Aktaş • Eklenme Tarihi: 03.07.2017 00:36:12 • Görüntüleme: 3.626

Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tarihi

Karagöz, bir «gölge oyunu» dur. Bu oyun, deriden kesilmiş birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya v.b.), arkadan ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanır.

Yazar: Cevdet Kudret • Eklenme Tarihi: 16.08.2006 17:45:34 • Görüntüleme: 10.792

Mevlevi Ayini

Sema, kulun hakikate yönelip, akılla-aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hak`ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür. Bütün varlığa, bütün yaratılanlara yeni bir ruhla, sevgi için, hizmet için dönüşüdür

Yazar: Celalettin Çelebi • Eklenme Tarihi: 26.08.2006 14:49:21 • Görüntüleme: 4.441

Mimar Sinan Camilerinde Modüler Sistem

Mimar Sinan yapılarının tasarımından inşasına kadar geçen süreçte, tasarlama ve bu tasarımı somut bir yapıya dönüştürme yöntemleri kesin olarak bilinmemektedir. Bu doğrultuda yapılan bu çalışmada, modüler sistem ile cami taşıyıcı sistemi ve taşıyıcı sistem yapı elemanları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Yazar: E. Füsun Alioğlu, Nil Köroğlu • Eklenme Tarihi: 10.05.2014 18:53:08 • Görüntüleme: 4.315

Müziğin Sinoplu Diyojen’i: Murat Yılmazyıldırım

Murat Yılmazyıldırım`ın "Üç Mevsim Bir Ölüm / Üç Ölüm Bir Mevsim" adlı albümü Türkiye`de sıradışı ve biricik bir eserdir. Yılmazyıldırım, Varlık ve Hiçlik adına imzaladığı bu eserinde kendine özgü olanı, ruhunda yaşattığı Kendilik felsefesini işlemiştir.

Yazar: H. İbrahim Türkdoğan • Eklenme Tarihi: 26.07.2009 13:28:24 • Görüntüleme: 4.047

Orhan Peker’in Resimlerinde Lekeci Anlatım

Bu araştırma, Orhan Peker’in sanata bakış açısı, ele aldığı konuları ve leke kavramıyla birlikte yapıtlarının Türk Resim Sanatındaki yeri ve önemini ortaya koymaya yöneliktir. Bu kapsamda konunun aydınlatılabilmesi ve daha anlaşılır kılınabilmesi için, yazarların, sanatçıların, araştırmacıların farklı görüşlerine ve bu görüşlerin karşılaştırmalarına yer verilmiştir.

Yazar: Doç. Şemsettin Edeer • Eklenme Tarihi: 10.12.2015 21:56:22 • Görüntüleme: 6.104