Makaleler Tüm Makaleler
Tüm Makaleler
Ali Canip Yöntem’in Sanata ve Edebiyata Bakışı

Milli edebiyat akımının önde gelen isimlerinden olan Ali Canip Yöntem (1887 – 1967), şiirin yanı sıra edebiyat teorisine ve eleştirisine ilişkin eserler de vermiştir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Harmancı • Eklenme Tarihi: 29.03.2014 16:16:07 • Görüntüleme: 4.428

Altın Oran

“Altın oran kavramı ve bu kavramın gizemi nedir?” diye düşündüğünüz olmuştur. Belki de bu kavramı ilk defa duymuşsunuzdur. Peki, nedir altın oran, nereden çıkmıştır, pratik hayatta kullanımı var mıdır? Doğada rastlanan bir kavram mıdır, yoksa öylesine ortaya atılmış, zorlama ve yapay bir kavram mıdır?

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 01.01.2008 19:02:37 • Görüntüleme: 35.225

Altın Yıla Bakar Mısınız?

Kafkaslarda altın yıl olacakmış, güneydoğu için de iyi şeyler olacakmış!

Yazar: Bülent Esinoğlu • Eklenme Tarihi: 09.05.2009 19:58:49 • Görüntüleme: 3.373

Anamorfik İllüzyonun Mekan Algısına Etkilerinin Farklı Sanatçı Yaklaşımlarına Göre İrdelenmesi

Mekân sadece bir hacim değil, aynı zamanda tüm duyu organları ile birlikte algılanan, sınırları kullanıcı tarafından oluşturulabilen bir boşluktur. Bazen tasarımcılar üç boyutlu elemanlarla mekânda istedikleri etkileri yaratamamaktadırlar. Bu gibi durumlarda anamorfik illüzyon olarak adlandırılan, iç ya da dış mekanlarda uygulanabilen yöntemden yararlanılabilir.

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı • Eklenme Tarihi: 18.10.2015 18:25:16 • Görüntüleme: 6.584

Anlamın Anlamı

(...) Ahmet Haşim` i, "Bir şiirin anlamı başka bir anlam olmaya elverişli oldukça her okuyan ona kendi hayatının da nalamını verir ve böylelikle şiir herkesin istediği yolda anlayacağı ve bundan ötürü de sonsuz duyarlıkları içine alabilecek bir genişliği olandır," sözlerinin arkasından Valery` nin şu sözlerini getiriyor:

Yazar: Melih Cevdet Anday • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 03:07:14 • Görüntüleme: 5.137

Anlayamadınız mı?

Türk milleti özgürlüğünü hangi cümlede bulmuştur? “Ya istiklâl ya ölüm!” Şöyle de sorabiliriz: Türkiye Cumhuriyeti hangi fikirle ortaya çıkmıştır? Cevap değişmez.

Yazar: Zafer Kalfa • Eklenme Tarihi: 13.11.2007 19:22:04 • Görüntüleme: 3.718

Aristo’nun Felsefesi

Aristo felsefesinin sonunda, sanat teorisine kısa bir bakış gezdirelim. Aristo, sanatsal faaliyeti “Poetika” adı altında sınırlandırmışsa da, bu alanla ilgili konuları bir sistem halinde ve özenle incelememiş gibi gözükmektedir.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 29.10.2008 14:25:47 • Görüntüleme: 14.679

Aristoteles’te Sanatın Neliği ve İşlevi

Bu makalenin ana amacı, Aristoteles’in sanatın neliği ile işlevi konusundaki görüşünü, bu ikisi arasındaki ilgileri kurarak ve buradaki ortak temellerin neler olduğunu göstererek irdelemektir. Aristoteles’in sanatın işlevi konusundaki derin görüşünün temelinde, onun sanatın neliğine ilişkin düşünceleri ve belirlemeleri yer almaktadır.

Yazar: Doç. Dr. Hülya Yetişken • Eklenme Tarihi: 27.04.2014 16:47:02 • Görüntüleme: 4.383

Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Bilimlerinin Geçerliliği

Eski eserlerin araştırılması konusunu işleyen bilim dalları, arkeoloji ile sanat tarihidir. Bunlar geçmiş kültürlerin, taşınabilir veya taşınamaz maddî varlıklarını araştıran ve değerlendiren bilim dalları olup, tarih bilimine de yardımcı dallardır. Arkeoloji, Batı’da oldukça geç ilgi uyandırmış bir daldır.

Yazar: Prof. Dr. Semavi Eyice • Eklenme Tarihi: 08.11.2005 17:56:53 • Görüntüleme: 5.837

Aşk, Sanat ve Felsefe

Estetikte Romantizmin imhası - aynı ahlak biliminde bireyin veya siyasette kapitalizmin imhası gibi - felsefi ihmal sayesinde mümkün olmuştur.Her üç durumda da, içlerindeki esas değerlerin doğası hiç bir zaman açıkça tanımlanmamış, temel teşkil etmeyen maddelerde savaş verilmiş ve değerler neyi, niye kaybettiklerini anlamayan insanlar tarafından yıkılmıştır.

Yazar: Bencil • Eklenme Tarihi: 13.05.2005 21:03:07 • Görüntüleme: 5.972

Aşkı Kaybettik

Bizler arsada top peşindeydik, gözlerimiz camlardaki masum bakışlarda. Saklambaç oynarken doğardı aşklar.

Yazar: Hakkı Yalçın / www.takvim.com.tr • Eklenme Tarihi: 22.02.2005 12:26:16 • Görüntüleme: 4.377

Aşkın Metafiziği / Schopenhauer’in Felsefesi

Her istek, bir gereksinimden, bir yoksunluktan, bir acıdan doğar; giderildiği zaman insan yatışır. Ama yatışmış bir kişiye karşılık, nice yatışmamış ve duygunluğa erişmemiş insan vardır.

Yazar: Arthur Schopenhauer • Eklenme Tarihi: 26.02.2005 18:47:31 • Görüntüleme: 11.882

Attila ilhan (1925-2005)

Attila İlhan 15 Haziran 1925’te Menemen’de doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı kentlerde tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi birinci sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza Nazım Hikmet şiiri göndermesi nedeniyle 1941’de tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Üç hafta gözetim altında kaldı. İki ay hapiste yattı.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 23.01.2006 17:04:42 • Görüntüleme: 5.496

Attilâ İlhan Hangi Edebiyatı Savunur

Okurlarıyla aralarındaki bağı kurmada kimi şairler için eleştirmenlere daha ağır görevler düşer. Bazan bir şârih, bazan bir eleştirmen, bazan bir edebiyat tarihçisi özelliğini aynı teknede yoğururlar. İyi ve has şiir, her zaman zor anlaşılan, kendini güç ele veren şiir anlamına gelmez. Şiirin anlaşılabilirliğini, algılanabilirliğini şairin kendisi seçer.

Yazar: Doğan Hızlan • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 21:07:23 • Görüntüleme: 5.036

Attila İlhan’ın Ardından Toplumsal Gerçekçiliğin Kuramsal Kökeni Üzerine

Attila İlhan’ı yakın zamanda kaybettik.Bu yazı Attila İlhan’ın 50 yıldır savaşını verdiği ve kendisinin başlattığı edebiyatta Mavi akımının da temelini oluşturan toplumsal gerçekçiliğin nasıl bir zihin tarafından, hangi yollarla yaratıldığını göstermeye çalışacak.

Yazar: Seçkin Eroğlu • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 21:01:21 • Görüntüleme: 7.961